Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

koulukuljetus
Pitkät koulumatkat kuormittavat lapsia, Posiolla ajoreittien varrella taloudet ovat harvassa –  koulukuljetusten lainsäädäntö ei vielä koske vuoroviikoin 2.osoitteessa toisen vanhemman luona asuvia

Pitkät kou­lu­mat­kat kuor­mit­ta­vat lapsia, Po­siol­la ajo­reit­tien var­rel­la ta­lou­det ovat har­vas­sa – kou­lu­kul­je­tus­ten lain­sää­dän­tö ei vielä koske vuo­ro­vii­koin 2.o­soit­tees­sa toisen van­hem­man luona asuvia

30.08.2021 14:14
Tilaajille
Kun koulukyyti lähtee aamulla ennen seitsemää ja perillä pitää odottaa liki kolme varttia opetuksen alkua, väsyttää joka päivä aivan sairaasti – tämäkin ongelma korjaantuu rahalla

Kun kou­lu­kyy­ti lähtee aamulla ennen seit­se­mää ja perillä pitää odottaa liki kolme varttia ope­tuk­sen alkua, vä­syt­tää joka päivä aivan sai­raas­ti – tämäkin ongelma kor­jaan­tuu rahalla

06.03.2018 09:00
Kuusamon koulukuljetuksissa on 11 linjaa, 85 tilausajoa ja 631 koululaista – ”Kuljetukset ovat kytköksissä toisiinsa ja odotuksia tulee”

Kuu­sa­mon kou­lu­kul­je­tuk­sis­sa on 11 linjaa, 85 ti­laus­ajoa ja 631 kou­lu­lais­ta – ”Kul­je­tuk­set ovat kyt­kök­sis­sä toi­siin­sa ja odo­tuk­sia tulee”

06.03.2018 09:00