Kunnossapito
300 kilometriä asfalttia vuodessa riittäisi pitämään Lapin tienpinnat kunnossa – Käsivarressa korjaustöitä odotellaan vielä vuosia

300 ki­lo­met­riä as­falt­tia vuo­des­sa riit­täi­si pi­tä­mään Lapin tien­pin­nat kun­nos­sa – Kä­si­var­res­sa kor­jaus­töi­tä odo­tel­laan vielä vuosia

12.11.2021 08:39 1
Tilaajille
Suomen 12-vuotinen liikennesuunnitelma valmistui – Tieyhdistys eduskunnalle: Tämä on vähäliikenteisen tiestön tuho

Suomen 12-vuo­ti­nen lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma val­mis­tui – Tie­yh­dis­tys edus­kun­nal­le: Tämä on vä­hä­lii­ken­tei­sen tiestön tuho

13.10.2021 09:01
Tilaajille
Posion kuntaan toinen rakennustarkastaja tai rakennuslupasihteeri? – Tarkastuslautakunnan mielestä "lupakäsittelyyn pitää saada ryhtiä ja toimintaa"

Posion kuntaan toinen ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja tai ra­ken­nus­lu­pa­sih­tee­ri? – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan mie­les­tä "lu­pa­kä­sit­te­lyyn pitää saada ryhtiä ja toi­min­taa"

11.09.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamossa aloittaa uusi kiinteistöhuoltoyritys kesäkuussa – satoja asiakkaita palvellaan paremmin digin avulla: "Taskussa rypistyvät paperilaput siirtyvät historiaan"

Kuu­sa­mos­sa aloit­taa uusi kiin­teis­tö­huol­to­yri­tys ke­sä­kuus­sa – satoja asiak­kai­ta pal­vel­laan pa­rem­min digin avulla: "Tas­kus­sa ry­pis­ty­vät pa­pe­ri­la­put siir­ty­vät his­to­riaan"

22.05.2020 09:00
Tilaajille
"Ikiliikkujahomma ei oikein sovi näihin meidän töihin" – Pölisevien teiden puhdistaminen aloitetaan säiden mukaan

"I­ki­liik­ku­ja­hom­ma ei oikein sovi näihin meidän töihin" – Pö­li­se­vien teiden puh­dis­ta­mi­nen aloi­te­taan säiden mukaan

16.04.2018 05:00