Kuusamon bioteollisuusalue
Petri Vartiaisen kolumni: "Bio" harhauttaa luulemaan, että täällä Koillismaan perälläkin siirtyisimme puhtaan luonnon varjelemisen utopiaan – Oikeasti se tarkoittaa, että tulevaisuuden maailmaa pelastetaan tuhoamalla monta maailmaa tässä ja nyt
Mielipidekirjoitus

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: "Bio" har­haut­taa luu­le­maan, että täällä Koil­lis­maan pe­räl­lä­kin siir­tyi­sim­me puhtaan luonnon var­je­le­mi­sen uto­piaan – Oi­keas­ti se tar­koit­taa, että tu­le­vai­suu­den maail­maa pe­las­te­taan tu­hoa­mal­la monta maail­maa tässä ja nyt

13.04.2022 11:03
Tilaajille
Rohkeasti uutta kohti – Tulevaisuuden Koillismaata rakennetaan jo nyt kovaa vauhtia, tarvitaan korkealentoista, mutta tervettä, jalat maassa olevaa innovatiivista ajattelua
Kolumni

Roh­keas­ti uutta kohti – Tu­le­vai­suu­den Koil­lis­maa­ta ra­ken­ne­taan jo nyt kovaa vauh­tia, tar­vi­taan kor­kea­len­tois­ta, mutta ter­vet­tä, jalat maassa olevaa in­no­va­tii­vis­ta ajat­te­lua

30.03.2022 04:00 2
Tilaajille
Suomen ensimmäinen bioteollisuusalue – Kuusamon Mäntyselän teollisuusalueelle suunnittelun asteella oleva uusi bioteollisuusalue olisi toteutuessaan ainutlaatuinen, sillä vastaavaa ei toistaiseksi ole Suomessa vielä missään

Suomen en­sim­mäi­nen bio­teol­li­suus­alue – Kuu­sa­mon Män­ty­se­län teol­li­suus­alueel­le suun­nit­te­lun as­teel­la oleva uusi bio­teol­li­suus­alue olisi to­teu­tues­saan ai­nut­laa­tui­nen, sillä vas­taa­vaa ei tois­tai­sek­si ole Suo­mes­sa vielä missään

30.03.2022 04:00 1
Tilaajille