Liikennejärjestelyt
Taivalvaaralle uusi liikennejärjestely – Mäkitien ja Hiihtokeskuksentien risteyksessä on sattunut monta vaaratilannetta

Tai­val­vaa­ral­le uusi lii­ken­ne­jär­jes­te­ly – Mä­ki­tien ja Hiih­to­kes­kuk­sen­tien ris­teyk­ses­sä on sat­tu­nut monta vaa­ra­ti­lan­net­ta

25.05.2021 04:00
Tilaajille
Hiihtäjille, kävelijöille ja pyöräilijöille turvaa Kuusamon Helmenpyytäjäntiellä – Teollisuustietä jatketaan ja uutta alkukulkua piirretään

Hiih­tä­jil­le, kä­ve­li­jöil­le ja pyö­räi­li­jöil­le turvaa Kuu­sa­mon Hel­men­pyy­tä­jän­tiel­lä – Teol­li­suus­tie­tä jat­ke­taan ja uutta al­ku­kul­kua piir­re­tään

09.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Stop-liikennemerkit vihdoin Posion neljän tien risteykseen – Koillissanomat testasi kuinka moni noudatti pakollista pysähtymistä

Stop-lii­ken­ne­mer­kit vihdoin Posion neljän tien ris­teyk­seen – Koil­lis­sa­no­mat testasi kuinka moni nou­dat­ti pa­kol­lis­ta py­säh­ty­mis­tä

01.10.2020 10:02
Tilaajille
Valkoisista varoitusviivoista voi nopeassa vauhdissa muodostua optinen harha, joka pahimmillaan ohjaa ohittamaan sulkuviivan kohdalla: "On kuskin vastuulla katsoa, missä ohittaminen on mahdollista"

Val­koi­sis­ta va­roi­tus­vii­vois­ta voi no­peas­sa vauh­dis­sa muo­dos­tua optinen harha, joka pa­him­mil­laan ohjaa ohit­ta­maan sul­ku­vii­van koh­dal­la: "On kuskin vas­tuul­la katsoa, missä ohit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta"

30.09.2020 11:00
Tilaajille
STOP-merkit asennetaan tänään SEOn risteykseen Posiolle

STOP-mer­kit asen­ne­taan tänään SEOn ris­teyk­seen Po­siol­le

28.09.2020 09:30 1
Tilaajille
Uusi kiertoliittymä avattu liikenteelle Ouluntaipaleen ja Kelantien suunnassa

Uusi kier­to­liit­ty­mä avattu lii­ken­teel­le Ou­lun­tai­pa­leen ja Ke­lan­tien suun­nas­sa

26.08.2020 08:50
Tilaajille
Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt käynnistyvät – Liikennejärjestelyiden saneerauksella parannetaan alueen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä sekä liikenneturvallisuutta

Kuu­sa­mon kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt käyn­nis­ty­vät – Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den sa­nee­rauk­sel­la pa­ran­ne­taan alueen viih­tyi­syyt­tä ja es­teet­tö­myyt­tä sekä lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta

29.05.2020 08:00
Tilaajille