Neljäntienristeys
Miten taskuparkkiin ajetaan? Katso ohjeet videolta: "Sen oppii jokainen, joka autoa ajaa" – Entä tiesitkö,  että neljäntienristeys on nyt pihakatu?

Miten tas­ku­park­kiin aje­taan? Katso ohjeet vi­deol­ta: "Sen oppii jo­kai­nen, joka autoa ajaa" – Entä tie­sit­kö, että nel­jän­tien­ris­teys on nyt pi­ha­ka­tu?

04.11.2020 10:52 0
Tilaajille
Stop-liikennemerkit vihdoin Posion neljän tien risteykseen – Koillissanomat testasi kuinka moni noudatti pakollista pysähtymistä

Stop-lii­ken­ne­mer­kit vihdoin Posion neljän tien ris­teyk­seen – Koil­lis­sa­no­mat testasi kuinka moni nou­dat­ti pa­kol­lis­ta py­säh­ty­mis­tä

01.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Neljäntienristeyksen kivet herättivät vilkasta keskustelua – onko Kuusamon ympäristöjulistus vaipunut unholaan?

Toi­mit­ta­jal­ta: Nel­jän­tien­ris­teyk­sen kivet he­rät­ti­vät vil­kas­ta kes­kus­te­lua – onko Kuu­sa­mon ym­pä­ris­tö­ju­lis­tus vai­pu­nut un­ho­laan?

16.09.2020 04:00 4
Ulkomailta tuotu kivi yllätti – kaupunki linjaa hiilineutraalisuuttaan uudessa strategiassa

Ul­ko­mail­ta tuotu kivi yllätti – kau­pun­ki linjaa hii­li­neut­raa­li­suut­taan uudessa stra­te­gias­sa

10.09.2020 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Luontopääkaupunkiin ei olisi kannattanut rahdata kiviä maailman toiselta laidalta – varsinkaan Neljäntienristeykseen, joka on kulttuurihistoriallinen kohde

Pää­kir­joi­tus: Luon­to­pää­kau­pun­kiin ei olisi kan­nat­ta­nut rahdata kiviä maail­man toi­sel­ta lai­dal­ta – var­sin­kaan Nel­jän­tien­ris­teyk­seen, joka on kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen kohde

10.09.2020 04:00 3
Pitikö se nyt tuokin puu kaataa? – Kuusamon keskustan uusi ilme saattaa tulevaisuudessa näyttää ihan hyvältä

Pitikö se nyt tuokin puu kaataa? – Kuu­sa­mon kes­kus­tan uusi ilme saattaa tu­le­vai­suu­des­sa näyttää ihan hyvältä

08.07.2020 04:01 0
Kitkantien remontti voi verottaa alueen yrittäjien myyntiä hetkellisesti, mutta yrittäjät ovat uudistuksista hyvillään: "Jokainen meistä varmasti ymmärtää, että siinä rakennetaan tulevaisuutta"

Kit­kan­tien re­mont­ti voi ve­rot­taa alueen yrit­tä­jien myyntiä het­kel­li­ses­ti, mutta yrit­tä­jät ovat uu­dis­tuk­sis­ta hy­vil­lään: "Jo­kai­nen meistä var­mas­ti ym­mär­tää, että siinä ra­ken­ne­taan tu­le­vai­suut­ta"

08.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Tieremontti alkaa Kuusamon keskustassa – Neljäntienristeykseen väliaikainen sulku

Tie­re­mont­ti alkaa Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa – Nel­jän­tien­ris­teyk­seen vä­li­ai­kai­nen sulku

15.05.2020 14:11 0
Tilaajille