linja-autoasema
Matkustajat ajavat takseilla linja-autoja kiinni Kuusamossa – Kaupunginjohtaja: "Olemme neuvotelleet linja-autoyhtiöiden kanssa yhteisestä lähtöasemasta, mutta heillä on eri näkemykset linja-autojen lähtöpisteistä"

Mat­kus­ta­jat ajavat tak­seil­la lin­ja-au­to­ja kiinni Kuu­sa­mos­sa – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Olemme neu­vo­tel­leet lin­ja-au­to­yh­tiöi­den kanssa yh­tei­ses­tä läh­töa­se­mas­ta, mutta heillä on eri nä­ke­myk­set lin­ja-au­to­jen läh­tö­pis­teis­tä"

23.02.2021 08:28 9
Tilaajille
Kaahasin taksilla parikymmentä kilometriä bussin perässä – asiaan on nyt löydettävä ratkaisu
Lukijalta Mielipide Sisko Mustonen

Kaa­ha­sin tak­sil­la pa­ri­kym­men­tä ki­lo­met­riä bussin perässä – asiaan on nyt löy­det­tä­vä rat­kai­su

22.02.2021 04:00 1
Tilaajille

Virhe lin­ja-au­to­lii­ken­ne-ju­tun gra­fii­kas­sa

15.11.2018 20:00
Kuusamon paikkaansa hakeva linja-autoasema - kahden aseman taktiikka sekava matkustajille

Kuu­sa­mon paik­kaan­sa hakeva lin­ja-au­to­ase­ma - kahden aseman tak­tiik­ka sekava mat­kus­ta­jil­le

15.11.2018 05:00

Poh­jo­lan Matkan bussit Er­vas­tin au­kiol­le

09.09.2018 05:00
Pohjolan Matkojen pääte- ja lähtöpysäkki siirtyy Ervastin aukiolle syyskuussa – Osa busseista lähtee edelleen linja-autoaasemalta, osa sekä - että.

Poh­jo­lan Mat­ko­jen pääte- ja läh­tö­py­säk­ki siirtyy Er­vas­tin au­kiol­le syys­kuus­sa – Osa bus­seis­ta lähtee edel­leen lin­ja-au­toaa­se­mal­ta, osa sekä - että.

31.07.2018 14:00
Bussit palaavat Ervastin aukiolle ja ajavat keskustan kautta, kun Matkahuolto muuttaa sinne –  linja-autoasema jää nykyiselle paikalleen

Bussit pa­laa­vat Er­vas­tin au­kiol­le ja ajavat kes­kus­tan kautta, kun Mat­ka­huol­to muuttaa sinne –  lin­ja-au­to­ase­ma jää ny­kyi­sel­le pai­kal­leen

07.05.2018 12:00