Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Luonnossa
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

Uu­den­lai­nen lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus haussa kuu­kau­den ajan myös Lapissa – jaossa kaksi mil­joo­naa euroa luonnon vir­kis­tys­käy­tön tu­ke­mi­seen

22.01.2022 04:00
Tilaajille
Kelissä kuin kelissä toimiva poronhoito on tutkijan suurennuslasin alla, sillä tässä työssä ilmastonmuutos on näkyvillä

Kelissä kuin kelissä toimiva po­ron­hoi­to on tut­ki­jan suu­ren­nus­la­sin alla, sillä tässä työssä il­mas­ton­muu­tos on nä­ky­vil­lä

02.05.2021 11:44
Tilaajille
Rakkaudeton lapsuus herkisti Manne Mourujärven hellyyteen: "Huomasin metsässä nukkuvan karhun. En halunnut häiritä sitä, kävelin vain hiljaa ohitse"

Rak­kau­de­ton lapsuus her­kis­ti Manne Mou­ru­jär­ven hel­lyy­teen: "Huo­ma­sin met­säs­sä nuk­ku­van karhun. En ha­lun­nut häiritä sitä, kävelin vain hiljaa ohitse"

09.02.2021 15:00 1
Tilaajille
Metsähallituksen eräkummit opettavat luonnossa liikkumista lapsille ja nuorille – Koillismaalle mahdollisesti tulossa kummikoulutuksia syksyllä: "Luontevinta on lähteä jo alueella toimivien metsästäjien ja kalastajien kautta eteenpäin"

Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­kum­mit opet­ta­vat luon­nos­sa liik­ku­mis­ta lap­sil­le ja nuo­ril­le – Koil­lis­maal­le mah­dol­li­ses­ti tulossa kum­mi­kou­lu­tuk­sia syk­syl­lä: "Luon­te­vin­ta on lähteä jo alueel­la toi­mi­vien met­säs­tä­jien ja ka­las­ta­jien kautta eteen­päin"

04.05.2020 15:03
Tilaajille
Erikoinen kohtaaminen Liikasenvaarantiellä – "Kävi mielessä, että pitääkö tänne jäädä yöksi"

Eri­koi­nen koh­taa­mi­nen Lii­ka­sen­vaa­ran­tiel­lä – "Kävi mie­les­sä, että pitääkö tänne jäädä yöksi"

10.04.2020 11:16
Tilaajille