Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Liikuntapaikat
Taivalkosken liikuntapaikoista moni kaipaa huoltoa, korjausta tai laajennusta  – kokonaistilanteeseen ei ole kuitenkaan tulossa nopeasti muutosta

Tai­val­kos­ken lii­kun­ta­pai­kois­ta moni kaipaa huol­toa, kor­jaus­ta tai laa­jen­nus­ta – ko­konais­ti­lan­tee­seen ei ole kui­ten­kaan tulossa no­peas­ti muu­tos­ta

02.02.2024 04:01 2
Tilaajille
Kuusamon liikuntakeskuksessa seniorit saivat remontin jälkeen lisätilaa – spinningpyöräilijöillä nyt aikaisempaa ahtaampaa

Kuu­sa­mon lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa se­nio­rit saivat re­mon­tin jälkeen li­sä­ti­laa – spin­ning­pyö­räi­li­jöil­lä nyt ai­kai­sem­paa ah­taam­paa

09.01.2024 11:30
Tilaajille
Taivalvaaran hyppyrimäissä turvallisuuspuutteita – kaatumissuojakaiteita ei ole tai ne ovat liian matalia

Tai­val­vaa­ran hyp­py­ri­mäis­sä tur­val­li­suus­puut­tei­ta – ­kaa­tu­mis­suo­ja­kai­tei­ta ei ole tai ne ovat liian matalia

07.01.2024 14:10 2
Tilaajille
Taivalkosken kunta päivittää liikuntapaikkastrategiaansa – Kunta avasi netissä kyselyn liikuntapaikkojen käyttäjille

Tai­val­kos­ken kunta päi­vit­tää lii­kun­ta­paik­ka­stra­te­giaan­sa – Kunta avasi netissä kyselyn lii­kun­ta­paik­ko­jen käyt­tä­jil­le

16.05.2022 19:45
Tilaajille
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

Uu­den­lai­nen lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus haussa kuu­kau­den ajan myös Lapissa – jaossa kaksi mil­joo­naa euroa luonnon vir­kis­tys­käy­tön tu­ke­mi­seen

22.01.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärven jäähallihaave syntyy uudelleen – "Kyllä se seuraava investointitarve minun mielestäni on", sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki

Pu­das­jär­ven jää­hal­li­haa­ve syntyy uu­del­leen – "­Kyl­lä se seu­raa­va in­ves­toin­ti­tar­ve minun mie­les­tä­ni on", sanoo kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Vesa Riekki

15.09.2021 16:59
Tilaajille
Liikuntapaikat avautuivat – pantti pitää huolen, ettei uimahallin asiakasmäärä mene yli sallitun

Lii­kun­ta­pai­kat avau­tui­vat – pantti pitää huolen, ettei ui­ma­hal­lin asia­kas­mää­rä mene yli sal­li­tun

15.05.2021 04:00
Tilaajille
Kaupungin odotettava Carunan toimia –Torankijärven ympärysladun valaistus viipyy

Kau­pun­gin odo­tet­ta­va Carunan toimia –To­ran­ki­jär­ven ym­pä­rys­la­dun va­lais­tus viipyy

26.01.2021 11:00
Tilaajille
"Jo pidemmän aikaa on tehnyt mieli palata pohjoiseen" – Jussi Poropudas valittiin liikuntapaikkojen hoitajaksi Posiolle

"Jo pi­dem­män aikaa on tehnyt mieli palata poh­joi­seen" – Jussi Po­ro­pu­das va­lit­tiin lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­jak­si Po­siol­le

15.01.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalla odotellaan pääseekö ensi viikolla normaalisti harrastamaan ja kirjastoon

Koil­lis­maal­la odo­tel­laan pää­see­kö ensi vii­kol­la nor­maa­lis­ti har­ras­ta­maan ja kir­jas­toon

13.01.2021 19:02
Tilaajille
Posiolle haetaan jämäkkää ja ystävällistä liikuntapaikkojen hoitajaa

Po­siol­le haetaan jä­mäk­kää ja ys­tä­väl­lis­tä lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­jaa

21.11.2020 04:00
Tilaajille
Selvitys koronaviruspandemian vaikutuksista liikuntatoimialaan käynnistynyt – Valtaosa liikunta-alan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joista monien kassavirta on tyrehtynyt, mutta samaan aikaan monet kiinteät kustannukset ovat edelleen maksettavana

Sel­vi­tys ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta lii­kun­ta­toi­mi­alaan käyn­nis­ty­nyt – Val­ta­osa lii­kun­ta-alan yri­tyk­sis­tä on pieniä tai kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä, joista monien kas­sa­vir­ta on ty­reh­ty­nyt, mutta samaan aikaan monet kiin­teät kus­tan­nuk­set ovat edel­leen mak­set­ta­va­na

28.04.2020 20:50