Sel­vi­tys ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta lii­kun­ta­toi­mi­alaan käyn­nis­ty­nyt – Val­ta­osa lii­kun­ta-alan yri­tyk­sis­tä on pieniä tai kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä, joista monien kas­sa­vir­ta on ty­reh­ty­nyt, mutta samaan aikaan monet kiin­teät kus­tan­nuk­set ovat edel­leen mak­set­ta­va­na

Koronaviruspandemia on heikentänyt merkittävällä tavalla liikunta-alan toimintaedellytyksiä. Valtaosa liikunta-alan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joista monien kassavirta on tyrehtynyt, mutta samaan aikaan monet kiinteät kustannukset ovat edelleen maksettavana.
Koronaviruspandemia on heikentänyt merkittävällä tavalla liikunta-alan toimintaedellytyksiä. Valtaosa liikunta-alan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joista monien kassavirta on tyrehtynyt, mutta samaan aikaan monet kiinteät kustannukset ovat edelleen maksettavana.
Kuva: MIKKO HALVARI

Valtion liikuntaneuvosto toteuttaa selvityksen koronaviruspandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan. Selvityksellä tuotetaan tilannekuva koronan vaikutuksista erityisesti kuntien liikuntapalveluihin, urheiluseuroihin ja järjestöihin, liikunta-alan yrityksiin sekä koulutuskeskuksiin. Selvitys valmistuu alkukesällä 2020.

– Koronaviruspandemialla on valtava vaikutus koko väestöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Korona vaikuttaa merkittävästi myös väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja liikunnan harrastamiseen, kun ihmisten välistä kanssakäymistä ja liikkumista on rajoitettu, erilaiset harrastustoimet on peruutettu ja monet liikuntapaikat ovat suljettu, valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Paavo Arhinmäki toteaa.

Koronaviruspandemia on heikentänyt myös merkittävällä tavalla liikunta-alan toimintaedellytyksiä. Valtaosa liikunta-alan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joista monien kassavirta on tyrehtynyt, mutta samaan aikaan monet kiinteät kustannukset ovat edelleen maksettavana. Samat haasteet ovat myös monilla urheilu- ja liikuntaseuroilla. Kunnissa liikuntapalvelut ovat nyt pääosin suljettuna, mutta merkittävimmät vaikutukset saattavat syntyä myöhemmin yleisen kuntatalouden heikentymisen kautta.

Koronaviruspandemian vaikutuksia on vielä mahdotonta arvioida laaja-alaisesti ja sen lopulliset vaikutukset riippuvat kriisin sekä rajoituksien pituuksista. Päätöksenteon tueksi sekä liikunnan ja urheilun edistämiseksi tarvitaan kuitenkin tietoa niin koronan akuuteista kuin pitkänajan vaikutuksista.

– Liikunta ja urheilu tarvitsee koronaepidemian takia taloudellista tukea koronan aiheuttamien tulonmenetyksien paikkaamiseksi. On tärkeää, että tutkimuksella keräämme myös tietopohjaa, johon lisätuen antaminen voi nojata, toteaa Arhinmäki. Erityisen tärkeää on tunnistaa ne alueet, joihin korona vaikuttaa kaikkein syvimmin ja jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Eri toimijat ovat jo keränneet tietoa koronan vaikutuksista liikunta-alaan, mutta tieto on hajallaan eikä yhteistä tilannekuvaa ole vielä koottu, minkä vuoksi liikuntaneuvosto on käynnistänyt asiasta selvityshankkeen. Selvityshankkeessa tiedonkeruusta ja tietojen analysoinnista vastaavat muun muassa SmartSport osuuskunta (seurat ja liikunnan koulutuskeskukset) ja tutkija Timo Ala-Vähälä (yritykset ja kunnat).