Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Maataloustuotanto
Lukijalta: Me emme tässä tilanteessa kaipaa enää enempiä hankkeita tai projekteja, emmekä konsultteja tai komiteoitakaan, vaan sellaisia suoria tukimuotoja maataloustuotantomme pelastamiseksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Me emme tässä ti­lan­tees­sa kaipaa enää enempiä hank­kei­ta tai pro­jek­te­ja, emmekä kon­sult­te­ja tai ko­mi­teoi­ta­kaan, vaan sel­lai­sia suoria tu­ki­muo­to­ja maa­ta­lous­tuo­tan­tom­me pe­las­ta­mi­sek­si

25.03.2022 04:00 2
Tilaajille
”Kyllä me hengissä pysytään, mutta tarkoituksena on tuottaa ruokaa muillekin” – maatalouden kannattavuus on kriisissä, taivalkoskelainen yrittäjä Johannes Turpeinen kertoo tilan lykkäävän uuden pihattonavetan ja lietesäiliön tekoa

”Kyllä me hen­gis­sä py­sy­tään, mutta tar­koi­tuk­se­na on tuottaa ruokaa muil­le­kin” – maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuus on krii­sis­sä, tai­val­kos­ke­lai­nen yrit­tä­jä Jo­han­nes Tur­pei­nen kertoo tilan lyk­kää­vän uuden pi­hat­to­na­ve­tan ja lie­te­säi­liön tekoa

24.03.2022 08:25
Tilaajille