Juuri nyt: Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lus­sa

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Matkailualan työpaikat
Posion matkailukohteet leviävät maailmalle – kunta jatkaa yhteistyötä Lapin markkinointiin erikoistuneen viestintäyrityksen kanssa

Posion mat­kai­lu­koh­teet le­viä­vät maail­mal­le – kunta jatkaa yh­teis­työ­tä Lapin mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­neen vies­tin­tä­yri­tyk­sen kanssa

06.06.2023 11:00
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat vaativat terveysturvallisia matkailukäytäviä Lappiin –  Lapin kunnat esittävät ratkaisuksi koronaturvallisia matkailukäytäviä eli niin kutsuttaja matkailukuplia, johon kuuluisivat kaikki Lapland Airport –kentät Enontekiö, Ivalo, Kittilä, Kuusamo, Kemi-Tornio ja Rovaniemi

Lapin kun­ta­joh­ta­jat vaa­ti­vat ter­veys­tur­val­li­sia mat­kai­lu­käy­tä­viä Lappiin – Lapin kunnat esit­tä­vät rat­kai­suk­si ko­ro­na­tur­val­li­sia mat­kai­lu­käy­tä­viä eli niin kut­sut­ta­ja mat­kai­lu­kup­lia, johon kuu­lui­si­vat kaikki Lapland Airport –kentät Enon­te­kiö, Ivalo, Kit­ti­lä, Kuu­sa­mo, Ke­mi-Tor­nio ja Ro­va­nie­mi

03.09.2020 15:01 1
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Suomen matkailu- ja ravintola-alan kilpailukyvystä huolehdittava – ravintola- ja kokoontumisrajoitukset purettava heti

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Suomen mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan kil­pai­lu­ky­vys­tä huo­leh­dit­ta­va – ra­vin­to­la- ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pu­ret­ta­va heti

11.06.2020 16:18