Matkailukoordinaattori
Kentältä kehitystyöhön – vuosia matkailualalla asiakaspalvelussa työskennellyt Turo Murtovaara kehittää nyt Taivalkosken matkailua

Ken­täl­tä ke­hi­tys­työ­hön – vuosia mat­kai­lu­alal­la asia­kas­pal­ve­lus­sa työs­ken­nel­lyt Turo Mur­to­vaa­ra ke­hit­tää nyt Tai­val­kos­ken mat­kai­lua

16.07.2020 18:00
Tilaajille
Marja Hannula Posion matkailun vetäjäksi

Marja Hannula Posion mat­kai­lun ve­tä­jäk­si

06.06.2018 14:20

Posion mat­kai­lu­koor­di­naat­to­rik­si 14 hakijaa

29.05.2018 17:00

Posion mat­kai­lu­koor­di­naat­to­ri ir­ti­sa­nou­tuu

04.05.2018 16:45