Päätoimittajalta: Oma­pe­räi­syy­den ko­ros­ta­mi­nen on pienten kylien elin­eh­to – kyl­lä­hän sinäkin tiedät Puo­lan­gan pes­si­mis­min tai Sii­ka­lat­van sie­me­net?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Naisten lentopallon Mestaruusliiga
Pölkky Kuusamo teki yhdeksän uutta pelaajasopimusta –  manageri Mika Määttä: ”Sopiva sekoitus jatkuvuutta, uusiutumista, kokemusta ja nuoruutta”

Pölkky Kuusamo teki yh­dek­sän uutta pe­laa­ja­so­pi­mus­ta – ma­na­ge­ri Mika Määttä: ”Sopiva se­koi­tus jat­ku­vuut­ta, uu­siu­tu­mis­ta, ko­ke­mus­ta ja nuo­ruut­ta”

04.05.2023 19:30 5
Tilaajille
Pölkky Kuusamon passari Katja Kylmäaho ennakoi tulevaa finaalisarjaa

Pölkky Kuu­sa­mon passari Katja Kyl­mä­aho ennakoi tulevaa fi­naa­li­sar­jaa

06.04.2023 21:00
Tilaajille
Pölkky Kuusamolle toinen kiinnitys finaalipaikkaan – katso Bettina Yli-Sissalan mietteet voitto-ottelusta

Pölkky Kuu­sa­mol­le toinen kiin­ni­tys fi­naa­li­paik­kaan – katso Bettina Yli-Sis­sa­lan miet­teet voit­to-ot­te­lus­ta

28.03.2023 21:36
Tilaajille
Lentopallon naisten Mestaruusliigan viime kevään finaalien uusinta välierissä Kuusamon liikuntakeskuksessa – Pölkky Kuusamo saa vastaansa LP Kangasalan

Len­to­pal­lon naisten Mes­ta­ruus­lii­gan viime kevään fi­naa­lien uusinta vä­li­eris­sä Kuu­sa­mon lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa – Pölkky Kuusamo saa vas­taan­sa LP Kan­gas­alan

25.03.2023 17:00
Tilaajille
Pölkky Kuusamon hyvä henki näkyy katsomoon saakka – asian vahvistaa myös kapteeni Katja Kylmäaho

Pölkky Kuu­sa­mon hyvä henki näkyy kat­so­moon saakka – asian vah­vis­taa myös kap­tee­ni Katja Kyl­mä­aho

24.02.2023 20:28
Tilaajille
Lentopallon pelilähetykset katkeilevat, pelaajia ei pysty tunnistamaan eikä pahimmillaan syöttöjä näe –Pölkky Kuusamolla tiedetään, etteivät lähetykset ole priimaa ja ratkaisua etsitään jo

Len­to­pal­lon pe­li­lä­he­tyk­set kat­kei­le­vat, pe­laa­jia ei pysty tun­nis­ta­maan eikä pa­him­mil­laan syöt­tö­jä näe –Pölkky Kuu­sa­mol­la tie­de­tään, ett­ei­vät lä­he­tyk­set ole priimaa ja rat­kai­sua et­si­tään jo

21.11.2022 04:00
Tilaajille
Pölkky Kuusamo kohtaa Puijo Wolleyn kotisalissaan – katso entisten kuusamolaisten mietteet ottelun alla

Pölkky Kuusamo kohtaa Puijo Wolleyn ko­ti­sa­lis­saan – katso en­tis­ten kuu­sa­mo­lais­ten miet­teet ottelun alla

29.10.2022 16:21
Tilaajille
”Haluan voittaa Suomen mestaruuden” – Viime kaudella LP Kangasalan peliä passarina pyörittänyt Katja Kylmäaho aloittaa mestarijoukkue Pölkky Kuusamon riveissä

”Haluan voittaa Suomen mes­ta­ruu­den” – Viime kau­del­la LP Kan­gas­alan peliä pas­sa­ri­na pyö­rit­tä­nyt Katja Kyl­mä­aho aloit­taa mes­ta­ri­jouk­kue Pölkky Kuu­sa­mon ri­veis­sä

19.08.2022 12:00
Tilaajille
Pölkky Kuusamolla on pääsy Euroopan korkeimpaan sarjaan, mutta karsintojenkin kotipeleihin kuusamolaiskatsojalla olisi pitkä matka – "Rovaniemellä saisimme salin varmaan edullisemmin ja lentopalloystäviä paremmin liikkeelle kuin Oulussa"

Pölkky Kuu­sa­mol­la on pääsy Eu­roo­pan kor­keim­paan sar­jaan, mutta kar­sin­to­jen­kin ko­ti­pe­lei­hin kuu­sa­mo­lais­kat­so­jal­la olisi pitkä matka – "Ro­va­nie­mel­lä sai­sim­me salin varmaan edul­li­sem­min ja len­to­pal­lo­ys­tä­viä pa­rem­min liik­keel­le kuin Ou­lus­sa"

23.05.2022 11:02
Tilaajille
"Hän on yleispelaajan tontille liikkuva, monipuolinen ja hyökkäysvoimainen" – Breana Runnelsin sopimuksen jälkeen Pölkky Kuusamolta puuttuu enää kaksi pelaajaa uudelle kaudelle

"Hän on yleis­pe­laa­jan ton­til­le liik­ku­va, mo­ni­puo­li­nen ja hyök­käys­voi­mai­nen" – Breana Run­nel­sin so­pi­muk­sen jälkeen Pölkky Kuu­sa­mol­ta puuttuu enää kaksi pe­laa­jaa uudelle kau­del­le

16.05.2022 11:00
Tilaajille
Pölkky Kuusamo teki viisi uutta pelaajasopimusta – Pelaajakoordinaattori Mika Määttä: "Tulemme myös ensi kaudella näkemään taistelevan, liikkuvan, yhtenäisen ja menestyvän joukkueen Mestaruusliigassa ja Eurokentillä"

Pölkky Kuusamo teki viisi uutta pe­laa­ja­so­pi­mus­ta – Pe­laa­ja­koor­di­naat­to­ri Mika Määttä: "Tu­lem­me myös ensi kau­del­la nä­ke­mään tais­te­le­van, liik­ku­van, yh­te­näi­sen ja me­nes­ty­vän jouk­kueen Mes­ta­ruus­lii­gas­sa ja Eu­ro­ken­til­lä"

02.05.2022 11:00 2
Tilaajille
Intohimona valmennus – Jo 50 vuotta valmentajana toiminut Reijo Jokinen koki uransa yhden huippuhetken Kuusamon liikuntakeskuksessa

In­to­hi­mo­na val­men­nus – Jo 50 vuotta val­men­ta­ja­na toi­mi­nut Reijo Jokinen koki uransa yhden huip­pu­het­ken Kuu­sa­mon lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa

28.04.2022 17:00
Tilaajille
Jalissa Trotter etsii sinnikkäästi hopeareunuksia myös loukkaantumisestaan – Yhdysvalloissa odottaa apulaisvalmentajan pesti, ja yksi asia, mitä Trotter haluaa edistää, on suomalaispelaajien rekrytointi

Jalissa Trotter etsii sin­nik­kääs­ti ho­pea­reu­nuk­sia myös louk­kaan­tu­mi­ses­taan – Yh­dys­val­lois­sa odottaa apu­lais­val­men­ta­jan pesti, ja yksi asia, mitä Trotter haluaa edis­tää, on suo­ma­lais­pe­laa­jien rek­ry­toin­ti

27.04.2022 20:00
Tilaajille
Välieriin piti tsempata, mutta sitten tuli hetki, jolloin Adeja Lambert tiesi, että voitto on heidän – Lambert palasi Kuusamoon kolmesti saavuttaakseen tavoitteensa

Vä­li­eriin piti tsem­pa­ta, mutta sitten tuli hetki, jolloin Adeja Lambert tiesi, että voitto on heidän – Lambert palasi Kuu­sa­moon kol­mes­ti saa­vut­taak­seen ta­voit­teen­sa

27.04.2022 17:00
Tilaajille
Sepon taika piti finaalissakin – "Ajattelin, että jos kerran taika pitää, Pölkky voittaa, ja sehän piti ja voitti"

Sepon taika piti fi­naa­lis­sa­kin – "A­jat­te­lin, että jos kerran taika pitää, Pölkky voit­taa, ja sehän piti ja voitti"

27.04.2022 11:00
Tilaajille