Oppivelvollisuuden pidentäminen
Nuorten työntekijöiden työehdoissa on huomioitava jatkossa pidempi oppivelvollisuus – oppivelvollisuutta suorittavan nuoren työvuorot eivät saa olla esteenä opetukseen osallistumiselle

Nuorten työn­te­ki­jöi­den työ­eh­dois­sa on huo­mioi­ta­va jat­kos­sa pidempi op­pi­vel­vol­li­suus – op­pi­vel­vol­li­suut­ta suo­rit­ta­van nuoren työ­vuo­rot eivät saa olla esteenä ope­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le

03.08.2021 08:57
Tilaajille
Oppivelvollisuuden ikärajan nosto vaivihkaa läpi eduskunnassa – nyt kuntien täytyy toimia, vaikka budjettikirjoissa tuskin on vielä saraketta päätöksestä koituvalle menoerälle

Op­pi­vel­vol­li­suu­den ikä­ra­jan nosto vai­vih­kaa läpi edus­kun­nas­sa – nyt kuntien täytyy toimia, vaikka bud­jet­ti­kir­jois­sa tuskin on vielä sa­ra­ket­ta pää­tök­ses­tä koi­tu­val­le me­no­eräl­le

23.12.2020 15:00 2
Tilaajille