Perinnebiotooppi
Haluatko lähteä ylläpitämään perinnebiotooppia esimerkiksi vanhassa maatilamaisemassa? Kuusamossa ja Taivalkoskella infotilaisuudet kiinnostuneille

Ha­luat­ko lähteä yl­lä­pi­tä­mään pe­rin­ne­bio­toop­pia esi­mer­kik­si van­has­sa maa­ti­la­mai­se­mas­sa? Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la in­fo­ti­lai­suu­det kiin­nos­tu­neil­le

08.08.2020 11:00
Tilaajille
Jäkki, tuoksusimake ja noidanlukko – mystisen nimiset kasvit elävät vain uhanalaisissa perinnemaisemissa, jotka ovat häviämässä ilman hoitoa, sanoo asiantuntija: "Suurin osa niistä on rehevöitynyt ja kasvanut umpeen"

Jäkki, tuok­su­si­ma­ke ja noi­dan­luk­ko – mys­ti­sen nimiset kasvit elävät vain uhan­alai­sis­sa pe­rin­ne­mai­se­mis­sa, jotka ovat hä­viä­mäs­sä ilman hoitoa, sanoo asian­tun­ti­ja: "Suurin osa niistä on re­he­vöi­ty­nyt ja kas­va­nut umpeen"

11.07.2020 18:00
Tilaajille