Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Perinnebiotooppi
"Pussikämmekkää ei ole tavattu tässä kohteessa koskaan" – Englatilainen Stephen Venn teki ilahduttavia löytöjä Oulangalla: Venn on kolunnut kaksi kesää Oulangan kansallispuistossa ja Posion Korouomassa kartoittamassa tulvaniittyja

"Pus­si­käm­mek­kää ei ole tavattu tässä koh­tees­sa kos­kaan" – Eng­la­ti­lai­nen Stephen Venn teki ilah­dut­ta­via löytöjä Ou­lan­gal­la: Venn on ko­lun­nut kaksi kesää Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­tos­sa ja Posion Ko­rouo­mas­sa kar­toit­ta­mas­sa tul­va­niit­ty­ja

28.08.2021 12:00
Tilaajille
Lampaista apua Suomen luonnon monimuotoisuutta uhkaavalle pensittymiselle – Rovaniemeläinen Arto Sääskilahti ryhtyi lampuriksi sattumalta

Lam­pais­ta apua Suomen luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta uh­kaa­val­le pen­sit­ty­mi­sel­le – Ro­va­nie­me­läi­nen Arto Sääs­ki­lah­ti ryhtyi lam­pu­rik­si sat­tu­mal­ta

20.07.2021 19:00
Tilaajille
Perinnebiotooppien kartoittajat maastossa Pohjois-Pohjanmaalla

Pe­rin­ne­bio­toop­pien kar­toit­ta­jat maas­tos­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

02.07.2021 04:00
Tilaajille
Maisema- ja kosteikkokohteille voi hakea ympäristösopimuksia – hakuaika umpeutuu kesäkuussa

Mai­se­ma- ja kos­teik­ko­koh­teil­le voi hakea ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sia – ha­ku­ai­ka um­peu­tuu ke­sä­kuus­sa

12.04.2021 15:00
Tilaajille
Haluatko lähteä ylläpitämään perinnebiotooppia esimerkiksi vanhassa maatilamaisemassa? Kuusamossa ja Taivalkoskella infotilaisuudet kiinnostuneille

Ha­luat­ko lähteä yl­lä­pi­tä­mään pe­rin­ne­bio­toop­pia esi­mer­kik­si van­has­sa maa­ti­la­mai­se­mas­sa? Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la in­fo­ti­lai­suu­det kiin­nos­tu­neil­le

08.08.2020 11:00
Tilaajille
Jäkki, tuoksusimake ja noidanlukko – mystisen nimiset kasvit elävät vain uhanalaisissa perinnemaisemissa, jotka ovat häviämässä ilman hoitoa, sanoo asiantuntija: "Suurin osa niistä on rehevöitynyt ja kasvanut umpeen"

Jäkki, tuok­su­si­ma­ke ja noi­dan­luk­ko – mys­ti­sen nimiset kasvit elävät vain uhan­alai­sis­sa pe­rin­ne­mai­se­mis­sa, jotka ovat hä­viä­mäs­sä ilman hoitoa, sanoo asian­tun­ti­ja: "Suurin osa niistä on re­he­vöi­ty­nyt ja kas­va­nut umpeen"

11.07.2020 18:00
Tilaajille