Pikavipit
Toimittajalta: Rahaa voi hakea liian helposti ja seuraukset ovat ikäviä: "Pitkällä tähtäimellä kysymys on luottotietojen menettämisestä ja maksuhäiriömerkinnästä"
Kolumni Petri Markkanen

Toi­mit­ta­jal­ta: Rahaa voi hakea liian hel­pos­ti ja seu­rauk­set ovat ikäviä: "Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä kysymys on luot­to­tie­to­jen me­net­tä­mi­ses­tä ja mak­su­häi­riö­mer­kin­näs­tä"

20.07.2020 04:00 0