porotalouslaki
Porotalouden harjoittajat voivat nyt hakea korvausta talven poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamiin vahinkoihin – Valtioneuvosto on myöntänyt 6 miljoonan euron määrärahan

Po­ro­ta­lou­den har­joit­ta­jat voivat nyt hakea kor­vaus­ta talven poik­keuk­sel­lis­ten sää­olo­jen ai­heut­ta­miin va­hin­koi­hin – Val­tio­neu­vos­to on myön­tä­nyt 6 mil­joo­nan euron mää­rä­ra­han

14.06.2021 19:53
Tilaajille
Porolaki puhutti Kuusamon keskustalaisia – Kunnallisjärjestö tekee aloitteen puoluevaltuustolle, osa pitää poronhoidon alasajona

Po­ro­la­ki puhutti Kuu­sa­mon kes­kus­ta­lai­sia – Kun­nal­lis­jär­jes­tö tekee aloit­teen puo­lue­val­tuus­tol­le, osa pitää po­ron­hoi­don alas­ajo­na

15.12.2017 05:00