Tilaajille

Po­ro­ta­lou­den har­joit­ta­jat voivat nyt hakea kor­vaus­ta talven poik­keuk­sel­lis­ten sää­olo­jen ai­heut­ta­miin va­hin­koi­hin – Val­tio­neu­vos­to on myön­tä­nyt 6 mil­joo­nan euron mää­rä­ra­han

-
Kuva: Mikko Halvari

Porotalouden harjoittajat voivat hakea korvauksia poronhoitovuoden 2019–2020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden aiheuttamista vahingoista ja lisäkustannuksista, kerrotaan Ruokaviraston tiedotteessa.

Valtioneuvosto on myöntänyt vahinkojen korvaamiseksi 6 miljoonan euron määrärahan. Korvaus on kertaluonteinen. Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä määrärahan tarkoitukseen.