Posion ulkoilureittisuunnitelma
Kirintövaaraan voi jatkossa hurauttaa myös maastopyörillä – Posion ulkoilureittisuunnitelmaan sisältyy pururadan yhteyteen tuleva kivituhkalla päällystetty pyöräilykaista

Ki­rin­tö­vaa­raan voi jat­kos­sa hu­raut­taa myös maas­to­pyö­ril­lä – Posion ul­koi­lu­reit­ti­suun­ni­tel­maan si­säl­tyy pu­ru­ra­dan yh­tey­teen tuleva ki­vi­tuh­kal­la pääl­lys­tet­ty pyö­räi­ly­kais­ta

28.01.2021 15:00
Tilaajille