Tilaajille

Ki­rin­tö­vaa­raan voi jat­kos­sa hu­raut­taa myös maas­to­pyö­ril­lä – Posion ul­koi­lu­reit­ti­suun­ni­tel­maan si­säl­tyy pu­ru­ra­dan yh­tey­teen tuleva ki­vi­tuh­kal­la pääl­lys­tet­ty pyö­räi­ly­kais­ta

Mikäli Posion kunnan suunnitelmat Aholasta Kirintövaaraan johtavan hiihtoreitin osalta toteutuvat, reitille voi jatkossa hurauttaa myös maastopyörillä.

Maastopyöräilyreitin rakentaminen Kirintövaaraan johtavan pururadan yhteyteen sisältyy Posion kunnan laatimaan ulkoilureittisuunnitelmaan. Suunnitelma on nähtävillä julkisesti 14 päivän ajan. Mahdolliset muistutukset suunnitelmaan on toimitettava Posion toimintaympäristölautakunnalle 30 päivän kuluessa suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien.