Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ulkoilureitti
Kuntivaaran polun muuttamisesta viralliseksi reitiksi valmistui suunnitelma – kuka taiteili jättimäiset keramiikkakorvat polun varrelle?

Kun­ti­vaa­ran polun muut­ta­mi­ses­ta vi­ral­li­sek­si rei­tik­si val­mis­tui suun­ni­tel­ma – kuka tai­tei­li jät­ti­mäi­set ke­ra­miik­ka­kor­vat polun var­rel­le?

01.05.2021 04:00
Tilaajille
Kirintövaaraan voi jatkossa hurauttaa myös maastopyörillä – Posion ulkoilureittisuunnitelmaan sisältyy pururadan yhteyteen tuleva kivituhkalla päällystetty pyöräilykaista

Ki­rin­tö­vaa­raan voi jat­kos­sa hu­raut­taa myös maas­to­pyö­ril­lä – Posion ul­koi­lu­reit­ti­suun­ni­tel­maan si­säl­tyy pu­ru­ra­dan yh­tey­teen tuleva ki­vi­tuh­kal­la pääl­lys­tet­ty pyö­räi­ly­kais­ta

28.01.2021 15:00
Tilaajille
Retkeillä saa turvavälit muistaen, mutta älä tee sitä näin – Luontokeskuksen väki hämmästyi Valtavaaranlammen laavulla kohtaamaansa näkyä: ”Pääosin ihmiset liikkuvat maastossa niin, että korjaavat omat jälkensä”

Ret­keil­lä saa tur­va­vä­lit muis­taen, mutta älä tee sitä näin – Luon­to­kes­kuk­sen väki häm­mäs­tyi Val­ta­vaa­ran­lam­men laa­vul­la koh­taa­maan­sa näkyä: ”Pääo­sin ihmiset liik­ku­vat maas­tos­sa niin, että kor­jaa­vat omat jäl­ken­sä”

28.04.2020 13:58
Tilaajille