rokottaminen
Valtaosa rokottaa lapsensa, mutta empii nettitieto päässään aiempaa enemmän: ”Kysyttäisi meiltä rokottamisen alan ammattilaisilta eikä vauva.fi-sivustolta”

Val­ta­osa ro­kot­taa lap­sen­sa, mutta empii net­ti­tie­to pääs­sään aiempaa enem­män: ”Ky­syt­täi­si meiltä ro­kot­ta­mi­sen alan am­mat­ti­lai­sil­ta eikä vau­va.fi-si­vus­tol­ta”

07.05.2018 09:00