Rukan koulu
Rukalla alkaa urheilupainotteinen yläkoulutoiminta – Oppilaan vanhempi hehkuttaa: "Se on varmasti asia, joka aiheuttaa kiinnostusta muuallakin"

Rukalla alkaa ur­hei­lu­pai­not­tei­nen ylä­kou­lu­toi­min­ta – Op­pi­laan van­hem­pi heh­kut­taa: "Se on var­mas­ti asia, joka ai­heut­taa kiin­nos­tus­ta muual­la­kin"

02.04.2021 04:00
Tilaajille
Joululintu-musiikkiesitys perutaan – "Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kiristyneen koronavirustilanteen vuoksi Rukan koulun syyslukukauden päätösjuhla joudutaan valitettavasti perumaan"

Jou­lu­lin­tu-mu­siik­kie­si­tys pe­ru­taan – "Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nan ki­ris­ty­neen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi Rukan koulun syys­lu­ku­kau­den pää­tös­juh­la jou­du­taan va­li­tet­ta­vas­ti pe­ru­maan"

30.11.2020 13:11
Rukan koulu kalastaa -hanke sai rahoituksen – Hankkeen tavoitteena on toiminnallisin keinoin innostaa koulun oppilaita kalastusharrastukseen

Rukan koulu ka­las­taa -hanke sai ra­hoi­tuk­sen – Hank­keen ta­voit­tee­na on toi­min­nal­li­sin keinoin in­nos­taa koulun op­pi­lai­ta ka­las­tus­har­ras­tuk­seen

19.05.2020 10:32
Tilaajille
Saksalaisvieraita Rukan koululla – Jo parissa päivässä vieraat löysivät hämmästeltävää: metsät, pimeys ja ilmainen kouluruoka

Sak­sa­lais­vie­rai­ta Rukan kou­lul­la – Jo parissa päi­väs­sä vieraat löy­si­vät häm­mäs­tel­tä­vää: metsät, pimeys ja il­mai­nen kou­lu­ruo­ka

26.11.2018 20:00
Rukan koulu tutustuu eurooppalaiseen identiteettiin

Rukan koulu tu­tus­tuu eu­roop­pa­lai­seen iden­ti­teet­tiin

29.01.2018 16:00