Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Runoteos
Runot veivät mennessään – Kuusamolaislähtöinen kirjailija sanoo synnyinpitäjänsä olleen hänelle merkityksellisen kirjoittamisen kannalta, nyt hän jännittää ensimmäisen kaunokirjallisen esikoisteoksensa menestymistä

Runot veivät men­nes­sään – Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja sanoo syn­nyin­pi­tä­jän­sä olleen hänelle mer­ki­tyk­sel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen kan­nal­ta, nyt hän jän­nit­tää en­sim­mäi­sen kau­no­kir­jal­li­sen esi­kois­teok­sen­sa me­nes­ty­mis­tä

03.11.2021 14:24 1
Tilaajille
Kevät ja kesä synnyttivät runoja ja ajatelmia – Haukiputaalainen, kuusamolaissyntyinen, Eeva Holma on kirjoittanut uuden runokokoelman

Kevät ja kesä syn­nyt­ti­vät runoja ja aja­tel­mia – Hau­ki­pu­taa­lai­nen, kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­nen, Eeva Holma on kir­joit­ta­nut uuden ru­no­ko­koel­man

28.10.2020 16:13
Tilaajille
Kuusamolaisrunoilijan uusi kokoelma syntyi iloisista hetkistä ja surutyöstä: "Ajattelen, että kokoelman runot kantaa mua silläkin hetkellä, kun äiti ei enää muista"

Kuu­sa­mo­lais­ru­noi­li­jan uusi ko­koel­ma syntyi iloi­sis­ta het­kis­tä ja su­ru­työs­tä: "A­jat­te­len, että ko­koel­man runot kantaa mua sil­lä­kin het­kel­lä, kun äiti ei enää muista"

23.09.2020 11:00
Tilaajille