Satu Erra
Runot veivät mennessään – Kuusamolaislähtöinen kirjailija sanoo synnyinpitäjänsä olleen hänelle merkityksellisen kirjoittamisen kannalta, nyt hän jännittää ensimmäisen kaunokirjallisen esikoisteoksensa menestymistä

Runot veivät men­nes­sään – Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja sanoo syn­nyin­pi­tä­jän­sä olleen hänelle mer­ki­tyk­sel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen kan­nal­ta, nyt hän jän­nit­tää en­sim­mäi­sen kau­no­kir­jal­li­sen esi­kois­teok­sen­sa me­nes­ty­mis­tä

03.11.2021 14:24 1
Tilaajille
Satu Erran esikoiskirja eteni finaalivaiheeseen – Kuusamolaislähtöinen kirjailija kisaa yhdeksän muun kirjailijan kanssa Helsingin Sanomien vuoden esikoispalkinnosta

Satu Erran esi­kois­kir­ja eteni fi­naa­li­vai­hee­seen – Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja kisaa yh­dek­sän muun kir­jai­li­jan kanssa Hel­sin­gin Sa­no­mien vuoden esi­kois­pal­kin­nos­ta

30.10.2021 15:43
Tilaajille