Sopimuspalokunta
Viimeisin tunti ja vanhemmat
SSPL huolissaan Koillismaan pelastustoimen valmiudesta – "Tulisi säätää sopimuspalokuntatoimintaa koskien lakipaketti, joka mahdollistaisi varallaolon"

SSPL huo­lis­saan Koil­lis­maan pe­las­tus­toi­men val­miu­des­ta – "Tulisi säätää so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­toi­min­taa koskien la­ki­pa­ket­ti, joka mah­dol­lis­tai­si va­ral­lao­lon"

08:29
Tilaajille