Tilaajille

SSPL huo­lis­saan Koil­lis­maan pe­las­tus­toi­men val­miu­des­ta – "Tulisi säätää so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­toi­min­taa koskien la­ki­pa­ket­ti, joka mah­dol­lis­tai­si va­ral­lao­lon"

Pudasjärvi

Varallaolo loppuu Oulu-Koillismaan alueella, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on huolissaan pelastuslaitoksen yksipuolisesta tavasta hoitaa asia ilman kattavaa arvioita toimenpiteiden todellisista vaikutuksesta pelastustoimen palvelutasoon. Huolena on äkillisten muutosten vaikutus pelastustoimintaan ja sopimuspalokuntien toiminnan yksipuolinen tarkastelu ilman kokonaiskuvan huomioimista, kerrotaan Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotteessa.

– Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on päättänyt lopettaa palokuntien varallaolon toukokuun alusta alkaen. Varallaololla tarkoitetaan päätoimisen pelastushenkilöstön tai sopimuspalokuntaan kuuluvan sitoutumista varsinaisen työajan ulkopuolella lähtemään hälytystehtävään ennalta sovitussa ajassa. Sopimuspalokuntalaiset työskentelevät pääasiassa muualla kuin pelastuslaitoksen palveluksessa ja osallistuvat pelastustoimintaan vapaa-aikanaan mahdollisuuksien mukaan, varallaolijat ovat velvoitettuja osallistumaan toimintaan. Toiminnalla on turvattu varsinkin pienempien kuntien osalta pelastustoiminnan käynnistyminen. Varallaolo on etenkin harvaan asutuilla alueilla toteutettu toimintamuoto, alueelle ominaista on harva paloasemaverkko, muistuttaa liitto.