Suomen Kennelliitto
Koirien vapaa juoksentelu päättyy tänään – kielto on luotu lintujen ja eläinten pesintöjen turvaamiseksi

Koirien vapaa juok­sen­te­lu päättyy tänään – kielto on luotu lin­tu­jen ja eläin­ten pe­sin­tö­jen tur­vaa­mi­sek­si

01.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Kun Sanna Ikonen vuosi sitten heräsi yöllä koiran haukkuun, kattolamppu heilui ja maailma näytti oudolta: "Monesti olen kiittänyt Pojua siitä, että se herätti"

Kun Sanna Ikonen vuosi sitten heräsi yöllä koiran hauk­kuun, kat­to­lamp­pu heilui ja maailma näytti ou­dol­ta: "Mo­nes­ti olen kiit­tä­nyt Pojua siitä, että se he­rät­ti"

13.11.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen Poju hälytti sairaskohtauksesta – Kennelliitto palkitsee tänä vuonna 22 koiraa Sankarikoiran arvonimellä

Kuu­sa­mo­lai­nen Poju hälytti sai­ras­koh­tauk­ses­ta – Ken­nel­liit­to pal­kit­see tänä vuonna 22 koiraa San­ka­ri­koi­ran ar­vo­ni­mel­lä

02.11.2021 11:05 1
Tilaajille
Posion kärkikolmikko on jämtlanninpystykorva, karjalankarhukoira ja itäsiperianlaika – metsästyskoirat jyräävät Lapin suosikkirotuina, pohjoisen yleisin koira puuttuu silti tilastoista

Posion kär­ki­kol­mik­ko on jämt­lan­nin­pys­ty­kor­va, kar­ja­lan­kar­hu­koi­ra ja itä­si­pe­rian­lai­ka – met­säs­tys­koi­rat jy­rää­vät Lapin suo­sik­ki­ro­tui­na, poh­joi­sen yleisin koira puuttuu silti ti­las­tois­ta

10.09.2021 08:54
Tilaajille
Korona-aika on kasvattanut lemmikkien kysyntää ja sitä kautta myös lemmikkien vaihtuvuutta: "Koiran hankinta on aina harkittava todella tarkkaan, mutta niin on myös koiran kodin vaihtaminen"

Ko­ro­na-ai­ka on kas­vat­ta­nut lem­mik­kien ky­syn­tää ja sitä kautta myös lem­mik­kien vaih­tu­vuut­ta: "Koiran han­kin­ta on aina har­kit­ta­va todella tark­kaan, mutta niin on myös koiran kodin vaih­ta­mi­nen"

31.07.2020 08:54
Tilaajille
Kesä tuo yllättäviäkin vaaroja koirille –kurkkaa Kennelliiton eläinlääkärin vinkit ja ohjeet siihen, kuinka viettää turvallinen kesä koirasi kanssa

Kesä tuo yl­lät­tä­viä­kin vaaroja koi­ril­le –kurk­kaa Ken­nel­lii­ton eläin­lää­kä­rin vinkit ja ohjeet siihen, kuinka viettää tur­val­li­nen kesä koirasi kanssa

22.06.2020 04:00
Tilaajille
Tänään vietetään koiranpäivää: Lähetä kuva koirastasi ja voita karvakorvallesi herkullisia palkintoja

Tänään vie­te­tään koi­ran­päi­vää: Lähetä kuva koi­ras­ta­si ja voita kar­va­kor­val­le­si her­kul­li­sia pal­kin­to­ja

24.04.2020 13:49
Sunnuntaina alkaa taas koirien kiinnipitoaika – erittäin tärkeä luonnoneläinten pesintärauhan vuoksi

Sun­nun­tai­na alkaa taas koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka – erit­täin tärkeä luon­non­eläin­ten pe­sin­tä­rau­han vuoksi

28.02.2020 09:06
Tilaajille