teeri
Hirvestäjä näki, kun teertä ammuttiin kiväärillä keskellä tietä olleelta autolta – erävalvonta ja poliisi huolehtivat lopusta

Hir­ves­tä­jä näki, kun teertä am­mut­tiin ki­vää­ril­lä kes­kel­lä tietä ol­leel­ta autolta – erä­val­von­ta ja poliisi huo­leh­ti­vat lopusta

07.11.2018 17:01
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jos riekon näkee, saa olla on­nel­li­nen – jos las­ken­nat ovat yhtä huonot, met­säs­tyk­seen tulee taas ra­joi­tuk­sia Koil­lis­maal­la

31.07.2017 06:00