Vammaispalvelut
Kaupunki palkkaa hoiva-avustajan, joka alkaa antaa henkilökohtaista apua vammaispalvelulain mukaisille asiakkaille ja avustaa ryhmäkoti Ruijanmutkassa – tiedätkö, mitä henkilökohtainen apu on?

Kau­pun­ki palkkaa hoi­va-avus­ta­jan, joka alkaa antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta apua vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­sil­le asiak­kail­le ja avustaa ryh­mä­ko­ti Rui­jan­mut­kas­sa – tie­dät­kö, mitä hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on?

19.12.2021 17:00
Tilaajille