Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Kau­pun­ki palkkaa hoi­va-avus­ta­jan, joka alkaa antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta apua vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­sil­le asiak­kail­le ja avustaa ryh­mä­ko­ti Rui­jan­mut­kas­sa – tie­dät­kö, mitä hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on?

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Päivittäisiin toimiin kuuluu muun muassa liikkuminen. Kuvituskuva.
Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Päivittäisiin toimiin kuuluu muun muassa liikkuminen. Kuvituskuva.
Kuva: Teija Soini

Kuusamon perusturvalautakunta päätti, että kaupungin sosiaalipalveluihin vammaispalvelujen työyksikköön perustetaan hoiva-avustajan toimi henkilökohtaisen avun järjestämistä varten.

Kunnat on vammaispalvelulaissa velvoitettu henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Kuusamon kaupunki on järjestänyt henkilökohtaista apua myöntämällä asiakkaille palvelusetelejä, joilla asiakkaat ovat hankkineet palvelun valitsemaltaan palveluntuottajalta.