Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Veropäivä
Pentik takoi Posion yrityksistä parhaan tuloksen, omistajat ja johto tekivät hekin hyvän tilin – katso lista suurimmista yhteisöverojen maksajista

Pentik takoi Posion yri­tyk­sis­tä parhaan tu­lok­sen, omis­ta­jat ja johto tekivät hekin hyvän tilin – katso lista suu­rim­mis­ta yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jis­ta

09.11.2022 18:08
Tilaajille
Kalankasvatus Vääräniemi Oy tienasi Taivalkosken yrityksistä eniten vuonna 2021 – katso, mitkä tulivat seuraaviksi

Ka­lan­kas­va­tus Vää­rä­nie­mi Oy tienasi Tai­val­kos­ken yri­tyk­sis­tä eniten vuonna 2021 – katso, mitkä tulivat seu­raa­vik­si

09.11.2022 17:11
Tilaajille
Tällaiset ovat Koillismaan entisten kansanedustajien tulot – Keränen pitää ykköspaikkaa

Täl­lai­set ovat Koil­lis­maan en­tis­ten kan­san­edus­ta­jien tulot – Keränen pitää yk­kös­paik­kaa

09.11.2022 16:43 2
Tilaajille
Tällaiset olivat kirkkoherrojen tulot Koillismaalla – Manninen listan ykkösenä

Täl­lai­set olivat kirk­ko­her­ro­jen tulot Koil­lis­maal­la – ­Man­ni­nen listan yk­kö­se­nä

09.11.2022 14:25
Tilaajille
Ainakin näiltä yli 100 000 euroa tienanneilta löytyy yhteys Posiolle tai Taivalkoskelle – Koillissanomat sukelsi vuoden 2021 verotietoihin

Ainakin näiltä yli 100 000 euroa tie­nan­neil­ta löytyy yhteys Po­siol­le tai Tai­val­kos­kel­le – Koil­lis­sa­no­mat sukelsi vuoden 2021 ve­ro­tie­toi­hin

09.11.2022 13:56
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen tulokuningatar Ilona Siekkinen paloi viime vuonna loppuun – kahden kuukauden sairausloma pysäytti: ”Aluksi hävetti, että pitää jäädä paussille”

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen tu­lo­ku­nin­ga­tar Ilona Siek­ki­nen paloi viime vuonna loppuun – kahden kuu­kau­den sai­raus­lo­ma py­säyt­ti: ”Aluksi hä­vet­ti, että pitää jäädä paus­sil­le”

09.11.2022 12:56
Tilaajille
Pölkky Oy maksoi Kuusamon yrityksistä eniten veroa – katso tästä kaikki yli 50 000 euroa tienanneet yhteisöverotettavat

Pölkky Oy maksoi Kuu­sa­mon yri­tyk­sis­tä eniten veroa – katso tästä kaikki yli 50 000 euroa tie­nan­neet yh­tei­sö­ve­ro­tet­ta­vat

09.11.2022 14:45 1
Tilaajille
Ketkä ovat Koillismaan suurituloisimpia? Koillissanomien verokone kertoo vuoden 2021 tulokärjen Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Ketkä ovat Koil­lis­maan suu­ri­tu­loi­sim­pia? Koil­lis­sa­no­mien ve­ro­ko­ne kertoo vuoden 2021 tu­lo­kär­jen Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

09.11.2022 08:13
Tilaajille
Katso keskiviikkona verokoneesta, ketkä tienasivat Koillismaalla yli 100 000 euroa – joululahjoihin Koillismaalle saatiin 9,7 miljoonaa euroa

Katso kes­ki­viik­ko­na ve­ro­ko­nees­ta, ketkä tie­na­si­vat Koil­lis­maal­la yli 100 000 euroa – jou­lu­lah­joi­hin Koil­lis­maal­le saatiin 9,7 mil­joo­naa euroa

08.11.2022 19:00
Tilaajille
Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois me­dian ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan salaajissa mukana tuttuja nimiä

Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois median ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan sa­laa­jis­sa mukana tuttuja nimiä

08.11.2022 16:37 1
Tilaajille
Vanhan Rukakeskus Oy:n nimi muuttui, ja liiketoiminta siirtyi sille perustetulle tytäryhtiölle, uudelle Rukakeskus Oy:lle – "Tuttu nimi tulee näkymään verotilastoissa jälleen ensi vuonna"

Vanhan Ru­ka­kes­kus Oy:n nimi muut­tui, ja lii­ke­toi­min­ta siirtyi sille pe­rus­te­tul­le ty­tä­ryh­tiöl­le, uudelle Ru­ka­kes­kus Oy:lle – "Tuttu nimi tulee nä­ky­mään ve­ro­ti­las­tois­sa jälleen ensi vuonna"

11.11.2021 17:00
Tilaajille
Kuusamolaisella kuljetusliikkeellä oli viime vuonna yli 5 miljoonan verotettavat tulot, mutta veronmaksussa yhteismetsä piti ykköspaikan – taivalkoskelainen konepaja ei maksanut yhtään veroa 12,5 miljoonan liikevaihdosta

Kuu­sa­mo­lai­sel­la kul­je­tus­liik­keel­lä oli viime vuonna yli 5 mil­joo­nan ve­ro­tet­ta­vat tulot, mutta ve­ron­mak­sus­sa yh­teis­met­sä piti yk­kös­pai­kan – tai­val­kos­ke­lai­nen ko­ne­pa­ja ei mak­sa­nut yhtään veroa 12,5 mil­joo­nan lii­ke­vaih­dos­ta

11.11.2021 11:00 1
Tilaajille