Vessapassi
Kuusamossakin käyttöön vessapassi – "Konkreettinen keino estää monien erilaisten sairauksia kanssa elävien henkilöiden eriarvoisuutta ja esteellisyyttä "

Kuu­sa­mos­sa­kin käyt­töön ves­sa­pas­si – "Konk­reet­ti­nen keino estää monien eri­lais­ten sai­rauk­sia kanssa elävien hen­ki­löi­den eri­ar­voi­suut­ta ja es­teel­li­syyt­tä "

19.08.2021 11:17
Tilaajille
Posiolla käyttöön vessapassi – Aloitteen tekijän mielestä Vessapassi on konkreettinen keino estää monien erilaisten sairauksien kanssa elävien esteettömyyttä kunnassa

Po­siol­la käyt­töön ves­sa­pas­si – Aloit­teen tekijän mie­les­tä Ves­sa­pas­si on konk­reet­ti­nen keino estää monien eri­lais­ten sai­rauk­sien kanssa elävien es­teet­tö­myyt­tä kun­nas­sa

02.01.2021 04:00
Tilaajille