Viikon luontoääni
Kirjosieppo machoilee ja öykkäröi pöntöillä – Lintu täydentää machoilunsa valtaamalla muilta linnuilta pönttöjä moniavioisuuden harjoittamista varten

Kir­jo­siep­po mac­hoi­lee ja öyk­kä­röi pön­töil­lä – Lintu täy­den­tää mac­hoi­lun­sa val­taa­mal­la muilta lin­nuil­ta pönt­tö­jä mo­ni­avioi­suu­den har­joit­ta­mis­ta varten

15.05.2022 04:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Yrjö Kokon sanat pelastivat laulujoutsenen, mutta jäänreunan lintua en eivät voi auttaa

Viikon luon­toää­ni: Yrjö Kokon sanat pe­las­ti­vat lau­lu­jout­se­nen, mutta jään­reu­nan lintua en eivät voi auttaa

08.05.2022 12:00
Tilaajille
Västäräkistä vähäsen ei päde nykypäivänä

Väs­tä­rä­kis­tä vähäsen ei päde ny­ky­päi­vä­nä

20.04.2022 04:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Kettu on monipuolinen saalistaja

Viikon luon­toää­ni: Kettu on mo­ni­puo­li­nen saa­lis­ta­ja

19.04.2022 04:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Lokkien ruokapöytä siivottiin puhtaaksi

Viikon luon­toää­ni: Lokkien ruo­ka­pöy­tä sii­vot­tiin puh­taak­si

06.09.2021 11:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Sopulihavainnoista jo puoli vuosisataa, vaeltajia harhaili Kuusamoon saakka

Viikon luon­toää­ni: So­pu­li­ha­vain­nois­ta jo puoli vuo­si­sa­taa, vael­ta­jia har­hai­li Kuu­sa­moon saakka

29.08.2021 15:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Kuningaskalastaja hohtaa kuin jalokivi

Viikon luon­toää­ni: Ku­nin­gas­ka­las­ta­ja hohtaa kuin ja­lo­ki­vi

08.08.2021 17:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Pohjoinen kahlaaja tylli vähenemässä – levinneisyyden raja nousee yhä pohjoisemmaksi

Viikon luon­toää­ni: Poh­joi­nen kah­laa­ja tylli vä­he­ne­mäs­sä – le­vin­nei­syy­den raja nousee yhä poh­joi­sem­mak­si

03.08.2021 04:01
Tilaajille
Viikon luontoääni: Nuolihaukka on Koillismaalla harvinainen –  koko maan kanta on alle 3 000 paria

Viikon luon­toää­ni: Nuo­li­hauk­ka on Koil­lis­maal­la har­vi­nai­nen –  koko maan kanta on alle 3 000 paria

26.07.2021 19:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Rääkkä muuttui Leinon runossa linnuksi

Viikon luon­toää­ni: Rääkkä muuttui Leinon runossa lin­nuk­si

12.07.2021 04:00
Tilaajille
Jänkäkurppa, hengissä pysymisen mestari – Koillismaalla jänkäkurppa on pesimälaji, etelässä muuttovieras

Jän­kä­kurp­pa, hen­gis­sä py­sy­mi­sen mestari – Koil­lis­maal­la jän­kä­kurp­pa on pe­si­mä­la­ji, ete­läs­sä muut­to­vie­ras

20.06.2021 12:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Järripeippo ryystää taajaan Koillismaalla

Viikon luon­toää­ni: Jär­ri­peip­po ryystää taajaan Koil­lis­maal­la

07.06.2021 04:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Haarapääsky tarvitsee elävää maaseutua – Koillismaan pohjoispuolella haarapääskyn levinneisyyskartta muuttuu harvemmaksi

Viikon luon­toää­ni: Haa­ra­pääs­ky tar­vit­see elävää maa­seu­tua – Koil­lis­maan poh­jois­puo­lel­la haa­ra­pääs­kyn le­vin­nei­syys­kart­ta muuttuu har­vem­mak­si

16.05.2021 12:00
Tilaajille
Satakieli laulaa lähes sadan desibelin voimalla

Sa­ta­kie­li laulaa lähes sadan de­si­be­lin voi­mal­la

10.05.2021 04:00
Tilaajille
Kiipijäluonne tarvitsee rosoiset askelmerkit

Kii­pi­jä­luon­ne tar­vit­see ro­soi­set as­kel­mer­kit

03.05.2021 04:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Punarinta soi entistä laajemmin, mutta Koillismaalla se alkaa olla levinneisyytensä pohjoisrajoilla

Viikon luon­toää­ni: Pu­na­rin­ta soi entistä laa­jem­min, mutta Koil­lis­maal­la se alkaa olla le­vin­nei­syy­ten­sä poh­jois­ra­joil­la

19.04.2021 04:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: turkinkyyhky on Koillismaalla satunnaisvierailija

Viikon luon­toää­ni: tur­kin­kyyh­ky on Koil­lis­maal­la sa­tun­nais­vie­rai­li­ja

12.04.2021 04:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Metso ansaitsee laatusanan ikoninen – Koillismaalla kanta on koko maata korkeampi

Viikon luon­toää­ni: Metso an­sait­see laa­tu­sa­nan iko­ni­nen – Koil­lis­maal­la kanta on koko maata kor­keam­pi

07.03.2021 12:52
Tilaajille
Viikon luontoääni: Koskikara on Koillismaan talvinen houkutuslintu

Viikon luon­toää­ni: Kos­ki­ka­ra on Koil­lis­maan tal­vi­nen hou­ku­tus­lin­tu

04.03.2021 19:40
Tilaajille
Naali asusti Koillismaalla vielä 1900-luvun alussa – nyt se on äärimmäisen uhanalainen

Naali asusti Koil­lis­maal­la vielä 1900-lu­vun alussa – nyt se on ää­rim­mäi­sen uhan­alai­nen

16.08.2020 16:41
Tilaajille