Tilaajille

Ala­kou­lun sa­nee­rauk­sen esi­te­tään 1,8 mil­joo­naa ensi vuo­del­le

Taivalkosken kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tekninen lautakunta saa luvan Kirkonkylän Alakoulun saneerauksen kolmannen vaiheen loppuunsaattamiseen. Saneerauksen viimeinen vaihe vaatii teknisen lautakunnan osalta 200 000 euron rahoituksen etsimistä sisäisillä järjestelyillä. Hallitus esittää valtuustolle, että 1,8 miljoonan euron määrärahatarve huomioidaan vuoden 2021 talousarviossa.

Taivalkosken kunnan tämän vuoden talousarvioon oli varattu 700 000 euroa saneerauksen kolmannen vaiheen toteutukseen.