Tilaajille

Alue­vaa­lit kut­su­vat ihmisiä taas uur­nil­le tam­mi­kuus­sa ää­nes­tä­mään pe­rus­tar­pei­den hal­lin­nos­ta – "Eniten huo­lis­sa­ni olen siitä, mikä kiin­nos­tus ih­mi­sil­lä on näihin vaa­lei­hin"

Soteuudistus etenee ja tulevien hyvinvointialueiden valtuustovaalit käydään tammikuussa. Kuusamosta ainoastaan perussuomalaiset on esittänyt ehdokastaan itsehallintoalueen valtuustoehdokkaaksi. Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta vastaavat hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

Kiteytys hyvinvointialueiden valtuustovaaleista. Grafiikka: Mikko Halvari, valokuva: Jussi Leinonen
Kiteytys hyvinvointialueiden valtuustovaaleista. Grafiikka: Mikko Halvari, valokuva: Jussi Leinonen
Kuva: Mikko Halvari

Äänestysuurnat kutsuvat taas ensi tammikuussa, kun vuorossa on aluevaalit 23.1.2022. Aluevaaleissa on kyse sote-uudistuksen myötä perustettavien hyvinvointialueiden valtuustopaikoista. Valtuustot aloittavat työnsä maaliskuussa 2022 ja hyvinvointialueet 1.1.2023.

Hyvinvointialueiksi nimetyt itsehallinnolliset tahot vastaavat alueittensa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä, joten ne ovat keskeisiä ihmisten arkielämässä.