Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Brän­di­pro­fes­so­ri kaipaa yri­tyk­sil­tä lisää roh­keut­ta: kaikkia ei tar­vit­se miel­lyt­tää – Saila Sa­ra­nie­meä puraisi brän­di­hi­mo opis­ke­lu­ai­ka­na Lapin yli­opis­tos­sa

Rovaniemeläislähtöinen professori kiinnostui Lapin matkailubuumista ja tutki aluksi matkailubrändejä.

Vahvan brändin ja pitkäjänteisen brändäyksen merkitystä ei Suomessa vieläkään ymmärretä tarpeeksi hyvin, tuore brändiprofessori Saila Saraniemi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta arvioi.

– Monissa organisaatioissa brändien roolia markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä ei ehkä ole ihan hahmotettu, vaikka ymmärrys näistä asioista onkin kasvanut, Saraniemi sanoo.