Kolumni
Tilaajille

Edus­kun­nas­ta – Katja Hän­ni­sen ko­lum­ni: Palkka ei tule so­pi­mat­ta

Eduskunnasta

Suomea voinee edelleen kutsua hyvinvointivaltioksi, vaikka se onkin saanut kolhuja etenkin 90-luvun laman leikkausten ja viime vuosikymmenten oikeistohallitusten toimesta. Pohjoismainen yhteiskuntamalli on mahdollisesti maailman toimivin tapa järjestää yhteiskunta, vaikka katkeria valituksen ääniä oikeudenmukaisuuteen pyrkivää yhteiskuntaa kohtaan kuuluukin joskus etenkin porvarien suusta.

Tavallisten ihmisten hyvän elämän perusedellytyksiin on kuitenkin vahvan hyvinvointivaltion lisäksi Suomessa leimallisesti kuulunut myös työelämä ja riittävät työehdot. Oikeudenmukaisilla työehdoilla ja palkkauksella tulee turvata myös matalapalkka-alojen ja osa-aikaista työtä tekevien työntekijöiden oikeus toimeentuloon, joka riittää vuokran maksun lisäksi arjen muihin välttämättömiin menoihin. Yhdessä työehdoista sopimalla on pystytty myös varmistamaan, että esimerkiksi työssään itsensä loukanneella sairaanhoitajalla tai rakennusmiehellä on oikeus palkalliseen sairauslomaan.