Tilaajille

ELY-kes­kus sel­vit­tää, tar­vit­see­ko Kuu­sa­mon uusi tuu­li­voi­ma­han­ke ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nin – voi­ma­loi­ta tulisi vain 4–6 kap­pa­let­ta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvittelee parhaillaan, tarvitaanko Tuulialfa Oy:n suunnittelemalle Kuusamon Matkavaaran tuulivoimapuistolle ympäristövaikutusten arviointimenettely. ELY-keskus tekee päätöksen, kun se on saanut asiasta pyytämänsä lausunnot.

Noin 11,2 neliökilometrin kokoinen hankealue sijaitsee Kuusamon kunnan länsirajalla Posion kuntarajan kainalossa. Tuulialfan suunnitelmien mukaan tuulivoimapuisto koostuisi 4–6 tuulivoimalasta perustuksineen. Lisäksi rakennettaisiin voimaloita yhdistävät maakaapelit ja huoltotiet sekä sähköasema.