Matkavaaran tuulivoimahanke
Viimeisin 4 tuntia

Kuu­sa­mon Mat­ka­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­keen yh­teis­te­ho ei edel­ly­tä YVA-me­net­te­lyä – me­net­te­lys­tä päät­tä­vän vi­ran­omai­sen lau­sun­to­pyyn­nös­sä­kin virhe

12:25
Tilaajille
Vanhemmat

Posion kunta lausui Mat­ka­vaa­ran tuu­li­puis­ton ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nis­ta – "Mai­se­ma­ky­sy­mys on kes­kei­nen ja tärkeä huo­mioi­ta­va asia"

30.04.2021 15:20
Tilaajille

ELY-kes­kus sel­vit­tää, tar­vit­see­ko Kuu­sa­mon uusi tuu­li­voi­ma­han­ke ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nin – voi­ma­loi­ta tulisi vain 4–6 kap­pa­let­ta

26.04.2021 13:10
Tilaajille