Tilaajille

Kuu­sa­mon Mat­ka­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­keen yh­teis­te­ho ei edel­ly­tä YVA-me­net­te­lyä – me­net­te­lys­tä päät­tä­vän vi­ran­omai­sen lau­sun­to­pyyn­nös­sä­kin virhe

Tuulialfa Oy:n Matkavaaran tuulivoimahankkeen suunniteltu yhteisteho ei edellytä hankkeen ympäristövaikutusten arviointia eli YVA:a. Samoin sitä ei edellytä voimaloiden määrä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus puntaroi parhaillaan YVA:n tarvetta. Kun se pyysi lausuntoa asiasta Posion kunnalta, se ilmoitti osittain virheellisesti, että laki edellyttää YVA-menettelyä tuulivoimahankkeissa, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia.