Tilaajille

Ete­lä-Po­siol­la tui­kat­tiin tuleen yh­dek­sän heh­taa­rin suu­rui­nen ku­lo­tus­alue – Met­sä­hal­li­tus aloitti Lapissa uu­del­leen ku­lo­tuk­sen seit­se­män vuoden tauon jälkeen

Metsähallitus kulottaa Lapissa tänä vuonna yhteensä 200 hehtaaria. Yksi työmaista aloitettiin tiistaina Posiolla, jossa tuikattiin tuleen yhdeksän hehtaarin suuruinen kulotusalue Etelä-Posiolla Kuloharjussa Kuusijärven työmaalla.
Metsähallitus kulottaa Lapissa tänä vuonna yhteensä 200 hehtaaria. Yksi työmaista aloitettiin tiistaina Posiolla, jossa tuikattiin tuleen yhdeksän hehtaarin suuruinen kulotusalue Etelä-Posiolla Kuloharjussa Kuusijärven työmaalla.
Kuva: Mikko Halvari

Metsähallitus on aloittanut Lapissa uudelleen kulotuksen metsänuudistuksen työmuotona seitsemän vuoden tauon jälkeen, jolloin kulotuksesta luovuttiin kalliina yksittäisenä metsänhoitolajina.

Metsähallitus kulottaa Lapissa tänä vuonna yhteensä 200 hehtaaria. Yksi työmaista aloitettiin tiistaina Posiolla, jossa tuikattiin tuleen yhdeksän hehtaarin suuruinen kulotusalue Etelä-Posiolla Kuloharjussa Kuusijärven työmaalla. Posiolla lisäksi Metsähallitus kulottaa Laivajärvellä 20 hehtaarin suuruisen alueen.