Lentopallo: Pölkky Kuu­sa­mol­la voi­to­kas alku len­to­pal­lo­kau­teen – en­sim­mäi­nen voitto LP Kan­gas­alan ko­ti­ken­täl­tä miltei kolmeen vuoteen

Tilaajille

Haih­tui­ko Tai­val­kos­ken mat­kai­lu­tu­los­ta vuo­si­kym­me­nes­sä pari mil­joo­naa euroa? – "Tu­lok­set eivät ole vält­tä­mät­tä suoraan ver­tai­lu­kel­poi­sia"

Kalle Päätalon tuotannolla on tärkeä sija Taivalkosken matkailuelinkeinossa. Kuva on Päätaloviikolta vuodelta 2019.
Kalle Päätalon tuotannolla on tärkeä sija Taivalkosken matkailuelinkeinossa. Kuva on Päätaloviikolta vuodelta 2019.
Kuva: Mikko Halvari

Taivalkosken välitön matkailutulo vuonna 2019 oli noin 7,3 miljoonaa euroa, ilmenee selvityksestä, jonka Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Lapin ammattikorkeakoulu tekivät Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja Taivalkosken kunnan tilauksesta. Myös matkailun työllisyysvaikutus näyttää vähentyneen.

Edellisen kerran Taivalkosken matkailutuloa selvitettiin vuodelta 2009, ja silloin se oli noin 9 miljoonaa euroa. Uuden selvityksen perusteella Taivalkosken matkailutulo siis pieneni vuosikymmenessä pari miljoonaa euroa.