Tilaajille

Hir­vi­kä­ris­tys­tä pak­ka­seen ja jauhoja kaap­piin riit­tä­väs­ti – Koil­lis­sa­no­mat kysyi kol­mel­ta ko­ti­ta­lou­del­ta, ovatko va­rau­tu­neet jol­la­kin tavalla ko­ro­na­vi­rus­uh­kaan


Hannu Pitkänen valmisti hirvikäristystä pakkaseen, josta sitä riittää monet kerrat ottaa.
Hannu Pitkänen valmisti hirvikäristystä pakkaseen, josta sitä riittää monet kerrat ottaa.
Kuva: Hannu Pitkänen

Koronavirusuhka on saanut osan kotitalouksista varautumaan pahimpaan, eli mahdollisiin lisärajoituksiin tai omaan ja puolison sairastumiseen niin, että esimerkiksi kaupassakäynnit estyisivät.