Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Jal­ka­käy­tä­vien kun­nos­tuk­sen kun­ta­lais­aloi­te Lapin elylle

Posiolaisen Jukka Sälelinnan aloite Posiontien jalkakäytävien kunnostuksesta siirtyy Lapin elyn käsiteltäväksi. Asiaa käsitellyt Posion kunnanhallitus merkitsi aloitteen vastaanotetuksi ja yhtyi aloitteentekijän huoleen Posiontien kunnosta.

Kunnanhallitus päätti siirtää aloitteen käsittelyn edelleen Lapin ely-keskukselle, joka vastaa Posiontien ylläpidosta ja kunnostuksesta. Kunnanhallitus esittää Lapin ely-keskukselle, että se käynnistää toimenpiteet Posiontien kunnostamiseksi.