Suurpetokeskus: Eläimet siir­ret­tä­vä toisiin eläin­tar­hoi­hin tai lo­pe­tet­ta­va 31.10 men­nes­sä

Toimittajalta: Bud­je­tin teko voi ah­dis­taa, mutta minulle se toi mie­len­rau­han

Öljy tuoksuu vieläkin: Park­ki­pai­kan alta nos­tet­tu 3500 tonnia saas­tu­nut­ta maata

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Jul­ki­set han­kin­nat pitävät nyt ta­lou­den rat­tai­ta rak­sut­ta­mas­sa – Ko­ne­yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Markku Suo­mi­nen: "Pie­nem­pien kuntien ja kau­pun­kien ve­si­joh­to-, vie­mä­ri- ja ka­tu­ra­ken­nus­työ­mail­la on mer­kit­tä­vä rooli pienten maa­ra­ken­nus­yri­tys­ten työl­lis­ty­mi­ses­sä"

Pienempien kuntien ja kaupunkien vesijohto-, viemäri- ja katurakennustyömailla on merkittävä rooli pienten maarakennusyritysten työllistymisessä.
Pienempien kuntien ja kaupunkien vesijohto-, viemäri- ja katurakennustyömailla on merkittävä rooli pienten maarakennusyritysten työllistymisessä.
Kuva: Risto Pikkupeura

Näissä poikkeusoloissa, koronavirusepidemian aikana on suuri tarve toimiin, jotka pitävät taloutta liikkeellä. Tällaisia hyviä talouden liikuttajia ovat julkiset hankinnat ja erityisesti yhdyskuntatekniset urakat, Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen muistuttaa.

Pienempien kuntien ja kaupunkien vesijohto-, viemäri- ja katurakennustyömailla on merkittävä rooli pienten maarakennusyritysten työllistymisessä.

– Panostaminen erityisesti maa- ja vesirakentamiseen on tunnustettu keino lievittää työttömyyttä talouden notkahduksissa. Taloustieteilijöiden yleisarvio on, että yhden miljardin panostus maa- ja vesirakentamisen hankkeisiin tarkoittaa töitä vuodeksi 15 000 hengelle, Suominen sanoo.

– Kuntaliitto on antanut hyvät ohjeet jäsenkunnilleen. Ohjeistuksessa kehotetaan, etteivät kunnat hidastaisi rahaliikennettään ja että hankintoja pilkottaisiin niin, että paikalliset ja pienemmätkin toimijat pääsisivät tarjoamaan niihin. On hienoa, että kunnat ovat linjanneet toimintaansa ohjeiden mukaisesti, kuten esimerkiksi Kuopio.

Näissä poikkeusoloissa on Suomisen mielestä tärkeää, että valtio ja kaupungit käynnistäisivät yhdyskuntateknisiä hankkeitaan. Suomisen mukaan hankkeita ei nyt kannate siirtää, sillä niin isommat kuin pienemmätkin paikalliset maarakennusyritykset ajautuvat taloudelliseen ahdinkoon..

– Normaali kausivaihtelu kuuluu koneurakointiin, mutta sääoloiltaan poikkeuksellinen talvi on heikentänyt monen maarakennusyrityksen kassaa, koska aurauksia ja muita talvisia teiden kunnossapitotöitä ei olekaan ollut odotetulla tavalla. Moni yritys onkin odottanut kevään työkauden alkamista.

– Julkisten maarakennushankkeiden käynnistäminen pehmentää sitä vaikutusta, joka on edessä tulevina kuukausina. Huonossa taloustilanteessa yksityisiä hankkeita siirretään ja perutaan, kun ihmisillä ei oman taloustilanteensa vuoksi ole mahdollisuutta käynnistää esimerkiksi haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien rakentamista tai uudistamista.