Kunnat käyt­tä­vät vaih­te­le­vas­ti somea – Tai­val­kos­ki on ak­tii­vi­nen, Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa ollaan suun­nit­te­lu­vai­hees­sa

Facebook on osana useiden kuntien markkinointia.
Facebook on osana useiden kuntien markkinointia.
Kuva: Mikko Halvari

Kuusamon kaupungilla ei ole omaa Facebook-sivustoa. Kuusamolla on kuitenkin Twitter-tili, jossa se tiedottaa asioista.

Sosiaalisen median asiantuntija Johanna Janhonen kertoo, että useat paikkakunnat ovat mukana Facebookissa. Lisäksi paikkakunnat käyttävät muitakin somekanavia, kuten Youtubea.

– Otan esimerkiksi Laukaan kunnan. Siellä on kymmenen hengen tiimi, joka vastaa Laukaan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Muun muassa kunnanjohtajalla on oma vlogi Youtubessa.

Janhosen mukaan sosiaalisista medioista Facebook on ykkönen suosiolla mitattuna.

– Facebookilla on eniten suomalaisia kirjautuneita käyttäjiä, mutta ajallisesti Youtubessa vietetään pitempiä aikoja.

Koillismaan suurimmalla paikkakunnalla on eletty useat vuodet Facebookin ulkopuolella. Esimerkiksi toisella merkittävällä matkailupaikkakunnalla Kittilällä on Facebookissa 1 197 tykkääjää.

Kuusamon kokoluokan kaupungeilla Kalajoella on 1 732, Lapualla 722, Loimaalla 1 593 ja Orimattilalla 2 237 tykkääjää.

Kuusamossa tullaan jälkijunassa, mutta suunnitelmissa on liittyä Facebookiin. Facebookin kautta kaupunki saa näkyvyyttä. Facebookia pystyy käyttämään myös esimerkiksi markkinoinnissa ja uutisoinnissa.

Kuusamon muutamilla toimialoilla on itsenäisiä sivustoja, mutta kaupungin varsinaiset omat sivut ovat vasta työn alla.

Kaupungin hallinnon assistentiksi on valittu Terhi Törmänen, jonka tehtäviin kuuluu suunnitella sekä lisätä Kuusamon esillä olemista ja markkinointia erilaisissa viestintäkanavissa.

Hallinto- ja talousjohtaja Jaana Niemelä kertoi lokakuussa Koillissanomille, että hallinnon assistentin tehtäväksi tulee suunnitella, miten Kuusamo kaupunkiorganisaationa lähtee esille sosiaaliseen mediaan ja muihin viestimiin.

– Kanavilla rakennetaan imagoa ja markkinoidaan, mutta myös tiedotetaan. Sosiaalisesta mediasta etsitään näkyvyyttä kaupungille ja positiivisia kontakteja erilaisten ryhmien kanssa. Esimerkiksi nuoret ovat hyvin eri kanavien ulottuvilla.

Monilla pienilläkin paikkakunnilla on havaittu sosiaalisen median tärkeys. Paltamo, Vaala ja Puolanka ovat erittäin tykättyjä Facebookissa.

Taivalkosken näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa vastaa tapahtumakoordinaattori Petri Voutilainen. Hän myöntää, että Taivalkosken kunnan Facebook-sivut olivat välillä hiljaiset, mutta nyt Voutilainen pyrkii tuottamaan niille sisältöä säännöllisin väliajoin.

– Sivuilla tiedotetaan tapahtumista ja jaan sinne myös kunnan virallisia ilmoituksia. Kuvat tuntuvat olevan seuraajien mieleen, sillä parhaimmillaan kuvilla on ollut useita tuhansia näyttökertoja.

Voutilainen on suunnitellut myös kunnan liittymistä kuvapalvelu Instagramiin.

Voutilainen on sitä mieltä, että Facebook on tärkeä osa kunnan markkinointia.

– Varsinkin hyvä kuvat jäävät ihmisten mieleen. Facebook on ajan hermoilla ja se on eläväisempi kanava kuin esimerkiksi kunnan nettisivut.

Lisäksi kunnan toimijoilla on omia Facebook-sivuja.

– Taivalkoskella sosiaalisen median käyttö on hyvällä mallilla. Facebook on siinäkin mielessä hyvä kanava, sillä emme ole käyttäneet siellä markkinoimiseen euroakaan rahaa, eikä se vie ajallisesti paljonkaan työaikaani.

Posiolla kunnan Facebook-sivut ovat Kuusamon tapaan suunnitteluvaiheessa.

Hallintojohtaja Eija Aholan mukaan Posio tulee tänä vuonna Facebookiin.

– Sivut tullaan perustamaan tämän vuoden aikana. Me valmistelemme niitä ja asia menee kunnanhallituksen päätettäväksi.

Aholan mielestä resurssipula on ollut syynä siihen, että kunta ei ole aiemmin näkynyt Facebookissa.

– Facebook-sivusto vaatii ylläpitäjiä ja vielä ei ole tiedossa, ketkä tulevat sitä tekemään.

”Kuvat tuntuvat olevan seuraajien mieleen, sillä parhaimmillaan kuvilla on ollut useita tuhansia näyttökertoja.

Poimintoja pohjoissuomalaisten paikkakuntien Facebook-tykkäysten määrästä

Oulu 17 068

Rovaniemi 6 335

Kajaani 3 423

Sodankylä 1 959

Suomussalmi 1 751

Vaala 1 624

Pudasjärvi 1 539

Puolanka 1 400

Taivalkoski 915

Paltamo 478