Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

some
Petri Vartiaisen kolumni: Mitä helmipöllö opettaa ja kuinka monelle somenisäkkäälle runouden kieli onkaan enää pelkkää tuntematonta puputusta?
Kolumni

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Mitä hel­mi­pöl­lö opettaa ja kuinka monelle so­me­ni­säk­kääl­le ru­nou­den kieli onkaan enää pelkkää tun­te­ma­ton­ta pu­pu­tus­ta?

11.03.2022 04:00
Tilaajille
Suomen kauheimpien pinostojen äärellä – arvelitte rankoja esimerkiksi rakennuspuiksi, Venäjältä tuoduiksi ja Paula-myrskyn kaatamiksi
Kolumni

Suomen kau­heim­pien pi­nos­to­jen äärellä – ar­ve­lit­te rankoja esi­mer­kik­si ra­ken­nus­puik­si, Ve­nä­jäl­tä tuo­duik­si ja Pau­la-myrs­kyn kaa­ta­mik­si

16.09.2021 04:00 5
Tilaajille
Clubhouse on somerintamalla kiinnostavinta hetkeen – Nuorten aikuisten suosima sovellus eroaa muista monella tapaa: "Jos haluat olla mukana keskustelussa, sun pitää olla paikalla"

Club­hou­se on so­me­rin­ta­mal­la kiin­nos­ta­vin­ta hetkeen – Nuorten ai­kuis­ten suosima so­vel­lus eroaa muista monella tapaa: "Jos haluat olla mukana kes­kus­te­lus­sa, sun pitää olla pai­kal­la"

12.03.2021 04:00
Tilaajille
Somehäirintä on yleistä, mutta johtaa harvoin rikosilmoitukseen: "Anonyymipalvelut ovat kuin rippikoululaatikko, johon pystyi laittamaan typerältä tuntuvia kysymyksiä"

So­me­häi­rin­tä on yleis­tä, mutta johtaa harvoin ri­ko­sil­moi­tuk­seen: "A­no­nyy­mi­pal­ve­lut ovat kuin rip­pi­kou­lu­laa­tik­ko, johon pystyi lait­ta­maan ty­pe­räl­tä tun­tu­via ky­sy­myk­siä"

27.02.2021 11:00
Tilaajille
Sinkkureality kuvattiin Rukalla – mukana myös kuusamolaislähtöinen Jenni: "Meidänkin perheessä osallistuminen jakoi vähän mielipiteitä”

Sink­ku­rea­li­ty ku­vat­tiin Rukalla – mukana myös kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Jenni: "Mei­dän­kin per­hees­sä osal­lis­tu­mi­nen jakoi vähän mie­li­pi­tei­tä”

17.02.2021 15:00
Tilaajille
Kasvatustieteiden professori: "Älä laske nuoren ruutuaikaa, pohdi sen sijaan yhdessä mitä mediassa ja somessa tehdään"

Kas­va­tus­tie­tei­den pro­fes­so­ri: "Älä laske nuoren ruu­tuai­kaa, pohdi sen sijaan yhdessä mitä me­dias­sa ja somessa teh­dään"

01.02.2021 04:00
Tilaajille
Luotaantyöntävää somepolitiikkaa – täytyykö poliitikon käyttää samoja ilmauksia ja kieltä kuin somepöhinä

Luo­taan­työn­tä­vää so­me­po­li­tiik­kaa – täy­tyy­kö po­lii­ti­kon käyttää samoja il­mauk­sia ja kieltä kuin so­me­pö­hi­nä

14.10.2020 04:00
"Tehtiin se ja pidettiin hauskaa" – Kuura on yksi seitsemän hengen yhteisvoltin tekijäporukasta – Rukalla kuvatulla Backflip-videolla yli viisi miljoonaa katselukertaa

"Teh­tiin se ja pi­det­tiin haus­kaa" – Kuura on yksi seit­se­män hengen yh­teis­vol­tin te­ki­jä­po­ru­kas­ta – Rukalla ku­va­tul­la Backf­lip-vi­deol­la yli viisi mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa

14.01.2020 16:18
Tilaajille

Nuoria tyttöjä hou­ku­tel­laan netissä – poliisi va­roit­taa van­hem­pia seu­raa­maan mitä somessa ta­pah­tuu

04.12.2018 14:40
Jeesus tuli, meni someen ja heitti läpän - Mutta miksi sinä et pahoittanut siitä mieltäsi?

Jeesus tuli, meni someen ja heitti läpän - Mutta miksi sinä et pa­hoit­ta­nut siitä miel­tä­si?

14.04.2018 09:00

Kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­set suorana ko­ti­soh­val­le

17.01.2018 09:00
Kunnat käyttävät vaihtelevasti somea – Taivalkoski on aktiivinen, Posiolla ja Kuusamossa ollaan suunnitteluvaiheessa

Kunnat käyt­tä­vät vaih­te­le­vas­ti somea – Tai­val­kos­ki on ak­tii­vi­nen, Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa ollaan suun­nit­te­lu­vai­hees­sa

17.01.2018 09:00
Kuusamo ryhdistäytyy sosiaalisessa mediassa: kaupunki palkkaa some-osaajan

Kuusamo ryh­dis­täy­tyy so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa: kau­pun­ki palkkaa so­me-osaa­jan

27.10.2017 05:00
Kolumni

Känny kiinni kym­me­nel­tä - tuhat mukana haas­tees­sa

19.04.2016 05:00