Tilaajille

Kun­ta­ky­se­ly: koko maassa 88 pro­sent­tia op­pi­lais­ta osal­lis­tui ope­tuk­seen kou­lu­jen avau­dut­tua, maa­kun­tien välillä eroja

-
Kuva: Erkki Ahola

Kuntakyselystä selviää, että valtaosa oppilaista osallistui koulutyöhön 14.5. Koulujen avautumisen myötä myös varhaiskasvatuksen osallistujamäärät nousivat selvästi.

Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kuntiin viikolla 20 tekemässä kyselyssä kartoitettiin perusopetuksen lähiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen osallistujamääriä torstaina 14.5.2020. Kyselyn perusteella perusopetuksen kaikilta luokka-asteilta (1−9) keskimäärin 88 prosenttia osallistui opetukseen.