Kuu­sa­mon demarit haluaa sel­ko­kie­li­set kier­rä­tys­oh­jeet - pak­kauk­siin koodien tilalle kier­rä­tys­oh­je

Yhdistys esittää kevään SDP:n puoluekokoukselle, että pakkausten tuottajille tulisi lainsäädännön keinoin asettaa velvoite selkokielisistä kierrätysohjeista.

Kuusamon demarit haluavat pakkausten tuottajille selkokielisistä kierrätysohjeet. Yhdistys esittääkin SDP:n puoluekokoukselle, että pakkausten tuottajille tulisi lainsäädännön keinoin asettaa velvoite selkokielisistä kierrätysohjeista. Demareiden mukaan pelkkä nykyinen kierrätyskoodi pakkauksen kyljessä ei siis olisi riittävä, vaan kierrätysohje tulisi olla luettavissa väri-kuviokoodista. Yhdistyksen mukaan arkikuluttajalle saadaan selkeyttä pakkausten kierrätykseen, kun kierrätysastioiden värit ja merkinnät vastaisivat pakkausten merkintöjä.

Aloitteen taustalla on jätedirektiivin tavoitteiden tiukentuminen kierrätyksen lisäämiseksi. Uusien tavoitteiden mukaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 55% yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää. Vuoteen 2030 mennessä tavoite nousee 60% ja vuonna 2035 65%. Suomen nykyinen kierrätysaste on 41% (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 15/2019, Yhdyskuntajätteen kierrätyksen lisääminen Suomessa – toimenpiteet ja niiden vaikutukset)

Demareiden mielestä yhtenä merkittävänä keinona kierrätysasteen lisäämiseksi tulisi lisätä pakkauksiin suoraa tietoa, mihin kierrätykseen mikäkin pakkaus on kelvollinen. Arkikuluttajan näkökulmasta pitäisi olla aktiviinen tiedonhakija varmistuakseen eri pakkauksien kierrätyskelpoisuudesta.